SLS har certifierats som en utmärkt arbetsplats av Great Place to Work®
31.5.2018

SLS har certifierats som en utmärkt arbetsplats av Great Place to Work®

SLS har certifierats som en utmärkt arbetsplats av Great Place to Work®, en internationell organisation som utvärderar arbetsplatser både ur medarbetar- och ledningsperspektiv. Certifieringen bekräftar att våra medarbetare upplever tillit till ledningen, stolthet över sitt arbete och kamratskap på arbetsplatsen.

Great Place to Work®-certifiering beviljas organisationer där minst 70 % upplever att det är en bra arbetsplats. Det genomsnittliga medeltalet bland finländska arbetsplatser ligger på 55 %.

Certifieringen beviljades för ett år.