SLS ger ut Topelius klassiska skolböcker i dubbelvolym
24.10.2017

SLS ger ut Topelius klassiska skolböcker i dubbelvolym

Inför Zacharias Topelius 200-årsjubileum 2018 utkommer Naturens Bok och Boken om Vårt Land för första gången inom samma pärmar, med originalupplagornas illustrationer. Utgåvan publiceras även digitalt på topelius.sls.fi.

Läseböckerna Naturens Bok (1856) och Boken om Vårt Land (1875) lästes av Finlands skolbarn, både svensk- och finskspråkiga, från 1850-talet till 1950-talet. De hade stor betydelse för uppfattningen om Finlands historia och medverkade till att forma en nationell identitet och självkänsla. Topelius pedagogiska plan och unika författarröst bidrog till den långa användningen i skolorna. 

Topelius var även professor i Finlands historia i 20 år. Föreläsningar i geografi och historia från hans tid som professor publiceras nu digitalt. I de tidigare opublicerade föreläsningarna från 1854 till 1875 behandlar Topelius landet och folket som ett odelbart helt med avsikten att beskriva Finland som en separat nation.

Manuskripten till Topelius 280 föreläsningar består av sammanlagt 3 500 sidor text, varav största delen i löpande prosaform. Nu utges de 2 000 första sidorna, de återstående föreläsningarna utkommer våren 2020.

Missa inte vårt Topeliusrelaterade program under Helsingfors bokmässa 2017: 

27.10. klo 15.30 Maamme kirja – itsenäistymisen kulmakivi ja kansallisaatteiden kameleontti (Mika Waltari-lava)
Topeliuksen Boken om Vårt Land – Maamme kirja on luetuimpia koulukirjojamme. Miten kirja nousi kansalliseksi maamerkiksi ja vaihteli muotoaan ennen ja jälkeen itsenäistymisen? Kirjan vaiheista kertovat professorit Mari Hatavara ja Henrik Meinander. Haastattelijana Peik Henrichson

29.10, kl. 16.00 Boken om Vårt Land (Tottiscenen) 
Zacharias Topelius Boken om Vårt Land var läsebok i Finland i över 75 år. Hur är det möjligt? Vilken bild av landet och dess folk var riktgivande för skolbarnen under den här tiden och förändrades bilden alls? Magnus Nylund, Jens Grandell och Hanna Kurtén från SLS Topeliusredaktion medverkar. 

Läs mer om Zacharias Topelius Skrifter