SLS firar kvinnorna hela veckan genom att publicera kvinnliga forskares böcker digitalt. Läs dem här på sls.fi.
6.3.2017

SLS firar #kvinnovecka

Internationella kvinnodagen till ära uppmärksammar vi våra tidiga kvinnliga forskare under hela veckan. Deras forskningsbidrag inom historia och släkthistoria, språkvetenskap och litteratur publiceras nu för första gången i digital form. Jenny af Forselles var den första kvinnan som gav ut en monografi, Elias Lönnrots svenska skrifter I, i SLS skriftserie 1908. Största delen av vårt urval har utkommit under första hälften av 1900-talet. Veckan avslutas med Lena Marander-Eklunds Att vara hemma och fru. En studie av kvinnligt liv i 1950-talets Finland från 2014, som nu utkommer som e-bok.
Följ SLS #kvinnovecka på Facebook, Twitter och Instagram!

Nya böcker publiceras varje dag, ladda ner och läs böckerna här på sls.fi!