Presskonferens i Musikhuset. SLS/Fredrik Pacius minnesfond representerades av sällskapets ordförande Henrik Meinander. Till vänster kompositören Kaija Saariaho och Ritva Viljanen, avgående styrelseordförande för Stiftelsen Musikhuset i Helsingfors.
11.12.2017

SLS donerar 500 000 euro för konsertorgel till Musikhuset

Svenska litteratursällskapet i Finland/Fredrik Pacius minnesfond har donerat en halv miljon euro till Stiftelsen Musikhuset i Helsingfors. Donationen ska användas för att bygga en konsertorgel i Musikhusets konsertsal.

Stiftelsen Musikhuset har för ändamålet också mottagit en donation på en miljon euro av tonsättaren Kaija Saariaho, som startade insamlingen i september. Andra donatorer är Jane och Aatos Erkkos stiftelse (500 000 euro), Jenny ja Antti Wihurin rahasto (300 000 euro), Suomen Kulttuurirahasto (300 000 euro), Svenska kulturfonden (100 000 euro) och stiftelsen Pro Musica (20 000 euro).

Musikhusets ägare, Helsingfors stad, Undervisnings- och kulturministeriet och Yle har alla donerat 500 000 euro till projektet.

Stiftelsen Musikhuset i Helsingfors öppnar också en allmän insamling den 11 december. Intäkterna från insamlingen används för att ordna orgelkonserter i Musikhuset och för att beställa nya verk för orgel av finländska tonsättare.  

Läs mer om orgelprojektet och den allmänna insamlingen på www.urutsoimaan.fi.

Blir Finlands största orgel

Enligt de ursprungliga planerna skulle en orgel byggas i musiksalen, men av ekonomiska skäl uteslöts orgeln. Donationerna gör det nu möjligt att bygga en orgel med 80 stämmor. Storleken på orgeln som planeras i musiksalen beror på bl.a. det utrymme som står till förfogande. Om orgeln byggs i den storlek som anges i den gällande planen, kommer den att vara Finlands största orgel. Målsättningen är att orgeln ljuder i Musikhuset hösten 2021 då Musikhuset firar tioårsjubileum.

Den totala kostnaden för orgeln beräknas vara cirka 4,2 miljoner euro.

BILD: Presskonferens i Musikhuset. SLS/Fredrik Pacius minnesfond representerades av sällskapets ordförande Henrik Meinander. Till vänster kompositören Kaija Saariaho och Ritva Viljanen, avgående styrelseordförande för Stiftelsen Musikhuset i Helsingfors. Foto: SLS/Janne Rentola