Urmas Sutrop, direktör på Eesti kirjandusmuuseum, och SLS ordförande Henrik Meinander undertecknar avtalet. Foto: SLS/Janne Rentola
29.10.2018

SLS återbördar estniskt arkivmaterial efter 86 år

År 1932 deponerade Eesti Rahvaluule Arhiiv (ERA) en estlandssvensk samling i SLS arkiv. SLS återbördar i dag det kulturhistoriskt värdefulla materialet till det estniska folkkultursarkivet, som ett led i firandet av Estlands 100 år av självständighet.

I samlingen ingår 1 182 sidor folkloristiska och språkliga uppteckningar på estniska och svenska, samt en del kartor insamlade åren 1895–1931 bland den svensktalande befolkningen i Estland. Det återbördade materialet på två volymer och en indexvolym utgör stommen i ERA:s svenska samling.

Tanken bakom depositionen var att göra den estlandssvenska kulturen mer känd med SLS hjälp. Den deponerade samlingen skulle senare returneras till ERA. Det här lät sig dock inte göras på en lång tid, på grund av världskriget som bröt ut och Sovjetunionens ockupation av Estland.

– Vi har goda och nära kontakter med det estniska folkkultursarkivet och är glada att materialet efter så pass många år nu återlämnas dit det hör, säger SLS arkivchef Kristina Linnovaara.

Eesti Rahvaluule Arhiiv grundades 1927 och är en del av Eesti Kirjandusmuuseum. Förutom det folkloristiska arkivet bedriver ERA också forskning, i egna projekt såväl som i samarbete med andra institutioner.

Den estniska samlingen blir fritt tillgänglig på sökportalen Finna (sls.finna.fi) och på Kivike (kivike.kirmus.ee).

Läs mer i vårt pressmeddelande. Se på inspelningen av överräckningen.

 

Se också

SLS mångsidiga estlandssvenska arkivmaterial