Torggatan i Karleby med bron över sundet, fotograf Rafael Olin (1969). SLS arkiv/Rafael Olins fotosamlin. (ota112-18_foto_02192)
17.7.2017

SLS arkiv samlar in namn på platser i Karleby 7–10.8

Låter Jenkkitori, Kyssarnas bro och Roskatunturi bekanta? Vad kallar du mötesplatsen du alltid stämmer träff vid? Vilket namn använder du när du pratar om din (gamla) skola? Vad kallar du gator, byggnader, statyer etc. efter vilka du orienterar dig i stan? Och sist men inte minst, säger du Karleby eller Kokkola?

Sara Rönnqvist, arkivarie på SLS, besöker Karleby 7–10.8 för att samla in och ta reda på vilka inofficiella namn på platser som förekommer i staden. Alla Karlebybor är välkomna att berätta om sina platser och namn. Namnen bevaras för framtiden i SLS arkiv och ett urval av dem publiceras på webbplatsen Namnen i våra städer.

Om du vill vara med i vår insamling, hör av dig till sara.ronnqvist@sls.fi, tfn 09 618 77 578 eller 050 568 6453. Sara kan du träffa

  • Tis-ons 8–9.8 på Jungsborg kl. 10–16.30.
  • To 10.8 på Luckan i Karleby kl. 10–16.