Ruth Illman (t.v.) och Pauline von Bonsdorff är nya medlemmar i SLS vetenskapliga råd. Foto: Marika Mäklin
6.4.2017

Pauline von Bonsdorff och Ruth Illman invalda i SLS vetenskapliga råd

Sällskapets ordförande, professor Fred Karlsson, stod i tur att avgå. Vetenskapliga rådet väljer en ny ordförande den 20 april.

Professor Pauline von Bonsdorff och docent Ruth Illman valdes till nya medlemmar i SLS vetenskapliga råd vid årsmötet den 6 april 2017. von Bonsdorff och Illman efterträder professor Fred Karlsson och professor Johannes Brusila som inte ställde upp för återval.

Pauline von Bonsdorff är professor i konstfostran vid Jyväskylä universitet. Hon forskar bland annat i barndomens estetik och miljöestetik, ofta med ett fenomenologiskt grepp. Ruth Illman är docent i religionsvetenskap och föreståndare för Donnerska institutet för religions- och kulturhistorisk forskning. Till Illmans expertområden hör bland annat religionsdialog och modern judendom.

SLS ordförande 2013–2017, professor Fred Karlsson, avgick vid årsmötet. Vetenskapliga rådet väljer en ny ordförande vid sitt konstituerande möte den 20 april 2017.

Av dem som stod i tur att avgå återvalde årsmötet Mona Forsskåhl och Anna-Maria Åström till medlemmar i vetenskapliga rådet för perioden 2017–2019 och Jannica Fagerholm till medlem i finansrådet för perioden 2017–2020.  De övriga medlemmarna i vetenskapliga rådet och finansrådet fortsätter sitt uppdrag.

Årsmötet kallade kanslirådet Magnus Pettersson till hedersmedlem och författaren Kjell Westö till korresponderande medlem i sällskapet.

 

Bild: Ruth Illman (t.v.) och Pauline von Bonsdorff är nya medlemmar i SLS vetenskapliga råd. Foto: Marika Mäklin