Sjömans- och emigrantbrev från Portland, Oregon (USA), skrivna 1903–1950. Foto: SLS/Janne Rentola
14.6.2016

Över 50 donationer till SLS arkiv 2015

SLS arkiv mottog under fjolåret drygt 50 samlingar och arkiv. Det donerade materialet är brett till innehållet. Samlingarna har utökats med bland annat regissören, teaterchefen och författaren Ralf Långbackas arkiv och författaren Lars Sunds arkiv.

Läs mer om donationerna i Källan 1/2016 s. 33

 

Donationer till SLS arkiv 2015

 

Historiska och litteraturhistoriska samlingen

SLSA 1303 Victor Hovings arkiv (tillägg)
SLSA1171 Karl Bergboms familjearkiv (tillägg)
SLSA 1337 Disa Forsströms brev från Ratula
SLSA 1338 Ralf Forsströms arkiv
SLSA 998 K. H. Renlunds stiftelses arkiv (tillägg)
SLSA 1024 Erik och Doris Alftans arkiv (tillägg)
SLSA 1018 Robert Alftans arkiv (tillägg)
SLSA 1301 Bengt Ahlfors arkiv (tillägg)
SLSA 1343 Albert Edelfelts brev
SLSA1339 Reinhold och Ragnhild Westlins familjearkiv
SLSA 1344 Margareta von Bells arkiv
SLSA 1340 Släkten Eklunds arkiv
SLSA 1341 Nils Gustav Grotenfelts arkiv
SLSA 1345 Brev från Zacharias Topelius till Fredrik och Olivia Forsius
SLSA 859 Släkten Wredes arkiv (tillägg)
SLSA 720 Johan Wredes arkiv (tillägg)
SLSA 1122 Familjen Kuhlefelts arkiv (tillägg)
SLSA 1240 Axel Erik och Maria Heinrichs familjearkiv (tillägg)
SLSA 1304 Bertel och Sara von Bonsdorffs arkiv (tillägg)
SLSA 1346 Nils Wasastjernas fotografier
SLSA 1338 Ralf Långbackas arkiv (tillägg)
SLSA 1241 Släkten Heinrichs arkiv (tillägg)
SLSA 1199 Ekonomiska Samfundets arkiv (tillägg)
SLSA 1347 Lars Sunds arkiv
SLSA 645 Emil Zilliacus arkiv (tillägg)
SLSA 1007 Hugo Bergroth-sällskapets arkiv (tillägg)
SLSA 1232 Släkten Pauligs arkiv (tillägg)
SLSA 1319 Släkten Munsterhjelms arkiv (tillägg)
SLSA 679 Rolf Nordenstrengs arkiv (tillägg)
SLSA 1050 Vetenskapliga småarkiv (tillägg)
SLSA 1342 Skolhistoriska Föreningens arkiv
SLSA 1270 Svenska Teaterns arkiv (tillägg)

Traditions- och språksamlingen

SLS1358 Moderevy i Lovisa 1927
SLS 2271 Fotografier från 1950- och 1960-talen (digitala kopior, tillägg)
SLS 2273 Jul- och nyårskort (tillägg)
SLS 2278 Språkideologier i Svenskfinland (tillägg)
SLS 2280 Sjömans- och emigrantbrev (Portland, Oregon) skrivna 1903–1950.
SLS 2284 Postkort och filmstjärnebilder.
SLS 2287 Litens levnadsteckning (digital kopia)
SLS 2289 Matrecept från 1900-talet (digital kopia)
SLS 2290 Sex vishäften från Nötö.
SLS 2293 Kvantitet i finlandssvenskan – produktion, perception och attityder (tillägg)

Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten

ÖTA 189 Johan Jakob Wadströms arkiv (tillägg)
ÖTA 190 Erik och Brita Othmans julkortssamling (tillägg)
ÖTA 244 John Nestor Carlsons arkiv (tillägg)
ÖTA 251 Vasa sjuksköterskeskola 2/57: Minnesbok (tillägg)
ÖTA 291 Leif och Inga Österblads arkiv (tillägg)
ÖTA 295 Selim Björses arkiv (tillägg)
ÖTA 292 Kurt Näsmans arkiv (tillägg)    
ÖTA 306 Intervju från Petalax

Samlingen för folklig musik- och dansutövning

FMI 370 Theodor Stenlunds arkiv (tillägg)
FMI 441 Karin Sandqvists arkiv (tillägg)
FMI 448 Sånger och minnen från militärtiden 1943-45 (digital kopia)
FMI 455 Vishäfte från östra Nyland