Öppet fall belönad som Årets historieverk 2017
9.2.2018

Öppet fall belönad som Årets historieverk 2017

Nils Erik Villstrands och Petri Karonens bok Öppet Fall har i finsk översättning (Kulkemattomat polut - Mahdollinen Suomen historia, Gaudeamus 2017) blivit vald till Årets historieverk 2017. Boken tilldelades priset under de finska historiedagarna i Lahtis den 9 februari.

Öppet Fall beskrivs som ett gott exempel på s.k. kontrafaktisk historia, en genre som är sällsynt i Finland.

SLS gav ut den svenskspråkiga versionen av boken år 2017.