Ny bok om finlandssvenska sextio- och sjuttiotalspoeter
23.5.2018

Ny bok om finlandssvenska sextio- och sjuttiotalspoeter

Politisk poesi och starka ideologier associeras ofta med 1960–1970-talet. I sin nya bok Dikt och ideologi lyfter Anna Möller-Sibelius fram Gösta Ågren, Lars Huldén och Claes Andersson som under den här tiden skrev lyrik med socialt engagemang.

I boken visar Anna Möller-Sibelius hur motsättningen mellan socialt engagemang och poesins genrekrav blev både kreativ och produktiv hos de tre poeterna. Dikterna tar upp förortsliv, mentalvård, tv-program, kärnvapenhot, demonstrationståg och nationella ikoner. I sin analys kontextualiserar Möller-Sibelius dikterna och nyanserar samtidigt bilden av dessa årtionden. Hon visar hur författarna återknyter till och breddar en idealistisk tradition, granskar samtidens marxism och blickar framåt mot en socialkonstruktivistisk syn på poesin och språket.

Läs mer om boken här

Köp boken i Vetenskapsbokhandeln