Anders Chydenius 1770.
1.12.2016

Ny bok: Anders Chydenius samlade skrifter 5

Kyrkoherden i Karleby, riksdagsman Anders Chydenius (1729–1803) hela skriftliga produktion finns nu utgiven både på originalspråket svenska och i finsk översättning. President Tarja Halonen tog under sin tid som republikens president initiativet till att ge ut Chydenius skrifter i en textkritisk och kommenterad utgåva.

Band 5 avslutar serien. Bandet innehåller Chydenius religiösa skrifter 1775–1793 och för första gången sedan Chydenius egen tid publiceras nu hans omfattande tävlingspredikningar. Predikningarna ges ut i finsk översättning för första gången.

Predikningarna utgör nästan hälften av Chydenius litterära kvarlåtenskap och fyller två hela band (4–5) i bokserien. I band 5 finns bland annat hans vinnande bidrag till en skriftlig predikotävlan arrangerad av Theologico-homiletiska sällskapet i Uppsala. För tävlingen skrev Chydenius sammanlagt tre långa predikningar över andra huvudstycket i katekesen, d.v.s. trosbekännelsen, och bifogade därtill sexton kortare utkast till predikningar över trosartiklarna. Bland Chydenius övriga religiösa skrifter från den här tiden märks speciellt talet som han höll vid en avrättning i Kronoby 1786 och hans skriftväxling med den herrnhutiskt inspirerade Anna Kristina Silahka.

Introduktionen och några av textkommentarerna är skrivna av professor emeritus Gustav Björkstrand. De andra kommentatorerna i bandet är biskop emeritus Erik Vikström, professor emeritus Bo Lindberg och professor Kaisa Häkkinen.

Anders Chydenius var en mångsidig författare och en betydande politisk aktör. Chydenius är speciellt känd som försvarare av näringsfriheten men till hans centrala målsättningar hörde också att främja yttrandefriheten, offentligheten och öppenheten i samhället. Han arbetade hårt för att förbättra många av de grundläggande friheter som vi i ett demokratiskt samhälle i dag ser som självklarheter. Internationellt sett är han mest känd som upphovsman till världens första offentlighetslag och som ”Nordens Adam Smith”. Chydenius samlade skrifter gör det möjligt för oss att bilda oss en helhetsuppfattning om denna betydande 1700-talsaktör.

Utgåvan Anders Chydenius samlade skrifter 1–5 ges på svenska ut av SLS och den finska översättningen Anders Chydeniuksen kootut teokset 1–5 utkommer på Edita Publishing Oy. I Sverige utges böckerna av Atlantis Bokförlag. Materialet kommer senare att publiceras också på nätet.

Projektet Anders Chydenius samlade skrifter har genomförts under åren 2006–2016 som ett samarbete mellan Garantiföreningen för Chydenius-Institutet r.f., Anders Chydenius stiftelse och Karleby universitetscenter Chydenius/Jyväskylä universitet. Det redaktionella arbetet har utförts av huvudredaktör Maren Jonasson och redaktionssekreterare Pertti Hyttinen.

Se hela utgåvan:

Anders Chydenius. Samlade skrifter 1. 1751–1765

Anders Chydenius. Samlade skrifter 2. 1765–1776

Anders Chydenius. Samlade skrifter 3. 1777–1803

Anders Chydenius. Samlade skrifter 4. Predikningar över tio Guds bud 1781–1782

Anders Chydenius. Samlade skrifter 5. 1783–1793. Religiösa skrifter 1775–1793

 

Köp böckerna i Vetenskapsbokhandeln