Ny bok: Anders Chydenius Samlade skrifter 3
5.5.2015

Ny bok: Anders Chydenius Samlade skrifter 3

Det tredje bandet av Samlade skrifter omspänner åren 1777–1803. Anders Chydenius återvänder till politiken och deltar i riksdagen 1778–1779. Han tar tjänstefolkets och andra utsatta gruppers mänskliga rättigheter i försvar och utsätts på grund av detta för häftig korseld från sina motståndare. Utvidgad religionsfrihet står högt även på Gustav III:s agenda, men många av ståndsbröderna i prästeståndet ser rött när Chydenius lägger ut texten. Efter riksdagen 1792 lämnar Chydenius den aktiva politiken, men på ålderdomens höst flödar ännu många viktiga skrifter ur hans penna. Chydenius utreder bl.a. möjligheten att kolonisera lappmarkerna, skildrar vilka hinder som fjättrar det finska lantbruket, redogör för potatisodlingens tidiga skeden i Österbotten och ger praktiska råd om hur man i hemlandet kunde utvinna smärtstillande opium ur opiumvallmon.

Instiftandet av Kungliga Finska Hushållningssällskapet 1797 var en viktig milstolpe, och under åren fram till sin död 1803 stod Chydenius i tät kontakt med sällskapet i Åbo. En tvist som inte löstes före Chydenius frånfälle gällde koppympningen, med vars hjälp man försökte hindra de förödande smittkoppsepidemier som regelbundet härjade i landet. Chydenius representerade här den långa, praktiska erfarenheten medan sällskapet i Åbo och dess medicinska experter förespråkade nyare metoder. Breven till systersonen Jacob Tengström ger små glimtar av en mer personlig och förtrolig sida hos Chydenius. Morbrodern ger goda råd och vägleder Tengström under dennes tidiga karriär.

Den mest omfattande helheten i Samlade skrifter 3 bildas av skriften Tankar om husbönders och tienstehions naturliga rätt (1778) och de många debattinlägg som följde i dagstidningarna. För att göra debatten mera gripbar för läsaren återges även elva av motståndarnas inlägg. Den av Chydenius skrifter som utan tvekan fick den största internationella spridningen under hans livstid var Memorial, angående religions-frihet (1779) som översattes till franska och trycktes eller refererades i ett antal franska tidningar och tidskrifter våren 1779.

Chydenius avled den 1 februari 1803, bokstavligen med fjäderpennan i handen. Efter en svår sjukdomsattack i slutet av januari tillbringade han sina sista dagar i livet med att sammanfatta sin livsgärning. Levnadsbeskrivning ges nu ut i en aldrig tidigare publicerad version.

I Anders Chydenius Samlade skrifter utges hela hans skriftliga kvarlåtenskap i textkritisk form med kommentarer av framstående historiker och forskare från både Finland och Sverige. Samtliga skrifter översätts även till finska och motsvarande band på finska, Kootut teokset 3, utkommer våren 2015. Samlade skrifter kommer att omfatta sammanlagt fem band.

Köp boken i Vetenskapsbokhandeln

Samlade skrifter 1

Samlade skrifter 2