Nu lanseras antropologen Hilma Granqvists unika arkiv
29.11.2018

Nu lanseras antropologen Hilma Granqvists unika arkiv

Den finlandssvenska antropologen Hilma Granqvist (1890–1972) hör till föregångarna inom sitt område. Hennes fältarbete i Palestina på 1920- och 30-talen har rönt internationell uppmärksamhet. Granqvists efterfrågade men splittrade arbetsmaterial blir nu tillgängligt för läsare och forskare i ett digitalt arkiv. 

Hilma Granqvist studerade livet i den palestinska byn Artas på 1920- och 1930-talen, ett fältarbete som resulterade i fem omfattande verk om den arabiska muslimens världsbild. Genom att delta i såväl ”fröjder som sorger, fest och arbete” blev Granqvist en del av bygemenskapen, inbjuden att observera både mäns och kvinnors sfärer.

Arkivmaterialet som publiceras stegvis kommer att omfatta bl.a. Granqvists resedagböcker, fältanteckningar, brev, fotografier och publicerade böcker. Den 29 november 2018 lanseras resedagböckerna från hennes andra fältarbete i Palestina 1930–1931 och doktorsavhandlingen Marriage Conditions in a Palestinian Village I–II. Dessutom presenteras Granqvists liv och arbete i en artikel av historikern och egyptologen Sofia Häggman. Det digitala arkivet är ett samarbete mellan SLS, Finlands Mellanösterninstitut, Palestine Exploration Fund (London), Finska Vetenskaps-Societeten och Åbo Akademis bibliotek.

Allt material är fritt tillgängligt och publiceras på granqvist.sls.fi.

Hilma Granqvists arkivmaterial finns i Åbo Akademis bibliotek och The Palestine Exploration Fund. Palestinadagböckerna som nu publiceras tillhör Åbo Akademis bibliotek.

Bild: Hilma Granqvist deltar i skördearbetet våren 1926. 
Bilden tillhör Palestine Exploration Fund, London, Storbritannien.