Lovisa kyrka. Foto: SLS/Janne Rentola
20.9.2017

Namn från Lovisa nu på webbplatsen Namnen i våra städer

Dösis, Skyttis, Peyton place och Biblo är välbekanta namn för Lovisabor. Nu finns inofficiella namn också från Lovisa på vår omtyckta webbplats Namnen i våra städer.

Namnen i våra städer (stadsnamn.sls.fi) kan du göra digitala stadsvandringar, läsa mer om namn på olika platser och få exempel på alternativa namn. Du kan också kommentera namnen och bidra med mer information om olika platser.

Namnurvalet på webbplatsen utgår från de insamlingar som har gjorts vid SLS arkiv. Namnen har samlats in genom intervjuer med stadsbor i olika åldrar och visar en del av det levande namnförrådet i Svenskfinland.

– Det som slår mig med Lovisa-namnen är uttalet och en del avledningar. Lovisaborna har ett lite eget uttal på en del namn, som till exempel Garnison [garnisjo:n] med ett sjåsande sj-ljud. Avledning med -i är också vanligt, som till exempel Garni, Gymi och Plani, säger arkivarie Sara Rönnqvist.

Namnen från Lovisa samlades in hösten 2015 genom ett fältarbete som ordnades inom ramen för kursen Nimet ja kielet kentällä/Namn och språk på fältet, ett samarbete mellan SLS och Helsingfors universitet. Insamlingen väckte stort intresse bland Lovisaborna, 21 personer intervjuades och cirka 300 namn samlades in. Även namn på till exempel åkrar, ängar och övriga ortnamn kunde läggas till SLS samlingar. Allt material från fältarbetet finns tillgängligt i SLS arkiv.

Namnen i våra städer utökas regelbundet med namn från fler städer.