Kielikysymys on Suomen ruotsalainen historia -sarjan kolmas osa. Kuva: SLS/Janne Rentola
15.8.2018

Max Engmans verk "Språkfrågan" utkommer på finska

Kielikysymys (Språkfrågan) handlar om det svenska i Finland under storfurstendömets tid och de första åren efter självständigheten, från mötet mellan kronprins Karl Johan och kejsar Alexander i Åbo 1812 till språklagen 1922. I fokus står triangeldramat mellan de tre språken svenska, finska och ryska, som konkurrerade om positioner i storfurstendömet. Boken baserar sig på ett omfattande empiriskt material och erbjuder ett brett perspektiv på språksituationen i Finland mot bakgrund av nationsbygget och de stora samhällsförändringarna under autonoma tiden. Max Engman belönades för Språkfrågan med Stora fackbokspriset 2016.

Kielikysymys är den tredje delen i serien Suomen ruotsalainen historia (Finlands svenska historia). Översättningen till finska är gjord av Kari Koski.

 

Läs mer

Kielikysymys. Suomen ruotsalaisuus 1812–1922

Språkfrågan. Finlandssvenskhetens uppkomst 1812–1922