Mannerheim och hans adjutant i ny bok
14.9.2017

Mannerheim och hans adjutant i ny bok

SLS firar Gustaf Mannerheims 150-årsjubileum genom att ge ut Mannerheims adjutant. Minnen av O.R. Bäckman i svensk översättning.

Överste Osvald Rafael Bäckman tjänstgjorde som yngre adjutant för marskalken av Finland, friherre Gustaf Mannerheim från 1942 till 1946. Under fortsättningskriget och under Mannerheims tid som president fick Bäckman observera Mannerheim på nära håll och tidvis fick han också se glimtar av mannen bakom den offentliga bilden. Bäckman behöll kontakten med marskalk Mannerheim även efter att denne avgått som president, och blev den första intendenten för Mannerheim-museet.

På ett distingerat och respektfullt sätt berättar Bäckman om sina personliga erfarenheter i Mannerheims närhet, erfarenheter som också belyser Mannerheims privata liv. Boken är rikt illustrerad, bland annat med fotografier ur Mannerheims privata album, och innehåller uppgifter om hans släktbakgrund.

Medverkande är Juha Bäckman, Jarno Koivumäki och Nikolai Marschan. Leif Pietilä har översatt boken till svenska. Mannerheimin adjutanttina. O.R. Bäckman muistelee utgavs av Finska Litteratursällskapet (SKS) 2011.

Köp boken i Vetenskapsbokhandeln