Litteraturvetaren Freja Rudels får Statsrådet Mauritz Hallbergs pris 2017
16.5.2017

Litteraturvetaren Freja Rudels får Statsrådet Mauritz Hallbergs pris 2017

Statsrådet Mauritz Hallbergs pris för bästa vetenskapliga verk på svenska tillfaller filosofie doktor Freja Rudels. I sin doktorsavhandling I berättandets makt. Om tre romankroppar av Per Olov Enquist analyserar Rudels P. O. Enquists romaner Nedstörtad ängelLivläkarens besök och Boken om Blanche och Marie med utgångspunkt i posthumanistisk och nymaterialistisk feministisk teori.

Freja Rudels forskar i litteratuvetenskap vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Prisnämnden konstaterar att Rudels avhandling ger prov på analytiskt skarpsinne, klarhet i framställningen och teoretiskt djup, och att Rudels skickligt frilägger den mycket komplexa relationen mellan roman och människa. Själv kategoriserar Rudels sitt arbete som en studie i etiska och estetiska aspekter av Per Olov Enquists poetik.

– Det jag i praktiken har gjort är ett slags djuplodande kartläggning av en förkroppsligande estetik som jag finner i Enquists romaner.

– Den estetiska och intellektuella komplexiteten i kombination med en etiskt och emotionellt förankrad angelägenhet gör Enquists författarskap till en outtömlig skattkammare för den som vill fundera på de stora frågorna, om människan, makten, kärleken, och på vad det innebär att ställa dem och att försöka besvara dem, säger Rudels.

Priset delas ut tisdagen den 16 maj 2017 i Helsingfors.

Svenska litteratursällskapet i Finland har sedan 1920 årligen delat ut Statsrådet Mauritz Hallbergs pris till forskare som i ett vetenskapligt arbete, utgivet i original på svenska i Finland, visat prov på särskilt framstående forskning. Prissumman är 20 000 euro.

Foto: Freja Rudels, Peik Henrichson/SLS

 

Läs Freja Rudels festtal som hölls vid prisutdelningen