Hur en teaterföreställning blir till (Trepennioperan, 1973). Foto: Markku Vuorela. Bilden fins i SLS arkiv.
11.5.2015

Insamling: Publikens egna berättelser i föreställningen Finland 100 år

Inför Finlands 100-års jubileum samlar SLS in personliga berättelser från Svenskfinland i samarbete med Svenska Teatern. En del av de insamlade berättelserna kommer att gestaltas i jubileumsföreställningen Finland 100 år som ska sättas upp på Svenska Teatern i september 2017. Vi kastar nu bollen till publiken: Vad vill du berätta? Vad skulle du vilja se på Svenska Teaterns scen?

Berättelserna i jubileumsföreställningen kommer att beskriva den samtid vi lever i, men också ge tillbakablickar och nedslag i Finlands historia. Vi önskar få in berättelser från personer i alla åldrar, från både landsbygd och städer.

De utvalda berättelserna kommer att dramatiseras av pjäsförfattaren Christoffer Mellgren. Han gör en egen tolkning av dem och kan lägga till fiktiva episoder. Pjäsen regisseras av Maria Lundström.

Du deltar i insamlingen genom att:
  • Berätta om en händelse ur din släkts historia.
  • Berätta om en händelse ur ditt eget liv.
  • Berätta om något du hoppas ska inträffa.
  • Du kan antingen skriva en eller flera berättelser.

Du kan sända in ditt bidrag på nätet (se länk nedan). Du kan också skicka in dina berättelser till adressen fragelista@sls.fi eller Svenska litteratursällskapets arkiv, Hanna Strandberg, PB 158, 00171 Helsingfors. Observera att du genom ditt bidrag ger ditt samtycke till att materialet arkiveras på Svenska litteratursällskapets arkiv och får användas i jubileumsföreställningen Finland 100 år. Du eller andra personer kommer inte att kunna identifieras i pjäsen eftersom alla bidrag anonymiseras. Insamlingen pågår fram till den 31.8.2015. Bland deltagarna utlottas 10 pris à två biljetter till jubileumsföreställningen.

Lämna in dina berättelser på nätet