Henrik Meinander. Foto: Kira Schroeder/Outhouse Media 2016
21.4.2017

Henrik Meinander ny ordförande för Svenska litteratursällskapet

Svenska litteratursällskapets vetenskapliga råd valde vid sitt konstituerande möte den 20 april 2017 professor Henrik Meinander till sällskapets nya ordförande. Henrik Meinander har varit medlem i SLS vetenskapliga råd (t.o.m. 2015 styrelse) sedan 1998 och efterträder professor Fred Karlsson som ordförande.

Till ny vice ordförande valdes professor Camilla Wide och som sekreterare fortsätter professor Mona Forsskåhl. Kommerserådet Magnus Bargum fortsätter som sällskapets skattmästare.