Birgit Klockars
8.3.2018

Glad kvinnodag!

För att uppmärksamma internationella kvinnodagen lyfter vi i dag fram Birgit Klockars (1912–1996) forskning och fascinerande liv. Hon var en andlig sökare som bl.a. arbetade i Kina under andra världskriget och forskade i det medeltida Finland.

Birgit Klockars föddes i Kronoby i Österbotten och flyttade med familjen till Vasa när hon var sex år gammal. I Vasa hade familjen en ung tjänarinna som hörde till Frälsningsarmén och hon tog med sig Birgit till olika evenemang. Mötet med rörelsen kom att ha en avgörande betydelse för Klockars liv.

Efter studentexamen blev Klockars frälsningssoldat. År 1935 tog arbetet henne på en missionärsresa till Kanton i Kina för att upprätta ett barnhem och en skola. Knappt två år efter ankomsten utbröt krig mellan Japan och Kina. Klockars stannade kvar under krigstiden och deltog som många andra i hjälpverksamheten, i hennes fall skolverksamheten. När Japan förbjöd Frälsningsarméns verksamhet fortsatte hon arbetet på egen hand.

Åren i Kina var ansträngande, de präglades av krig, fattigdom och osäkerhet kring skolans fortsättning. Under vistelsen i Kina drabbades Klockars, som var djupt troende, av en andlig kris. År 1946 fick hon order om att återvända till Finland på grund av utmattning. Två år senare beslutade hon sig för att lämna Frälsningsarmén och att åka till Kina på nytt. Den här gången försvårade det kommunistiska partiet hennes arbete, och hon tvingades  återigen återvända till Finland.

Hemma i Finland fortsatte Klockars utbilda sig och senare började hon även forska. Hon konverterade till katolicismen och forskade främst i religiösa ämnen såsom den Heliga Birgitta och Nådendals kloster. På SLS har Klockars utgett Biskop Hemming av Åbo 1960 och I nådens dal 1979.

Biskop Hemming av Åbo är en biografisk undersökning med inslag av kultur- och idéhistoria. Biskopen var en av Finlands mäktigaste kulturpersoner under medeltiden.

I Nådens dal undersöker Klockars Birgittinklostrets historia genom personskildringar av såväl klosterfolk som lekmän, donatorer, borgare och bönder. Birgittinklostret var ett dubbelkloster, det vill säga både för munkar och nunnor. I Finland fanns sex kloster under medeltiden och detta är alltså det enda nunneklostret.

Verken har digitaliserats och är fritt tillgängliga.

SLS e-böcker
Om författaren: http://www.blf.fi/artikel.php?id=9611.

Fotograf: Fred Runeberg. Ur Åbo Akademis bildsamlingar.