Georg August Wallins Skrifter 1–7 utkommer digitalt
15.6.2017

Georg August Wallins Skrifter 1–7 utkommer digitalt

I utgåvan Georg August Wallins Skrifter utges hans skriftliga kvarlåtenskap i sin helhet i textkritisk och kommenterad form. Serien består av sju delar och ett appendix som nu alla är fritt tillgängliga i pdf-form. Appendixet innehåller material på arabiska som Wallin nedtecknade på Arabiska halvön 1845–1848.

Den finländske orientalisten Georg August Wallin reste i Mellanöstern på 1840-talet där han samlade in material om bland annat arabiska dialekter. För att få kontakt med lokalbefolkningen antog han en muslimsk identitet som läkaren ʽAbd al-Wālī. Hans unika material finns bevarat i dagböcker och brev, som han i första hand skrev på sitt modersmål svenska. Av sin samtid ansågs han vara en framstående forskare, men han dog kort efter sin sju år långa resa och hann därför publicera bara en bråkdel av sitt material.

Ladda ner och läs böckerna här på sls.fi!

 

Bild: Kamelkaravan, fotografi från 1920-talet av okänd fotograf. Library of Congress: Prints and Photographs Division, New York