Fynda bland SLS Helsingforsböcker under vecka 23 och 24!
6.6.2017

Fynda bland SLS Helsingforsböcker under vecka 23 och 24!

Följande böcker finns nu till salu för förmånligt pris i Vetenskapsbokhandeln och på tiedekirja.fi!

Urbana odysséer34,00 € – nu 5,00 €

Från värdshus till Grand Hôtel 32,00 € – nu 5,00€

Akademiska dikter och visor 26,00 € – nu 5,00€

Memoria 44,00 € – nu 10,00€

Stadens hjärta 38,00 € – nu 5,00€

Kunskapens rike 54,00 € – nu 20,00€

Helsingfors i ord och bild 34,00 € – nu 15,00€

K.E. Ståhlberg 38,00 € – nu 10,00€

Havet, handeln och nationen 40,00 € – nu 10,00€

 

Till Vetenskapsbokhandeln