Forskare ringar in den nya nordiska matkulturen i ny bok
20.9.2018

Forskare ringar in den nya nordiska matkulturen i ny bok

I Jordnära presenterar etnologer och folklorister från Island, Finland, Sverige, Danmark, Norge och Estland olika aspekter på dagens mat- och restaurangkultur.

Många konsumenter oroar sig i dag för matfusk, giftiga bekämpningsmedel och oetisk produktion. Samtidigt finns det ett nyväckt intresse för traditioner och ursprung. Den rena, ekologiska, lokalt producerade råvaran
har stigit fram som berättelsens hjälte, och koncept som ny nordisk mat har slagit igenom.

Maten är i en nyckelposition för den som vill studera vår samtid och våra värderingar. Varför har kulturarvet blivit så viktigt för matproducenter och konsumenter, och hur påverkar minnen, berättelser och bilder våra matupplevelser? Boken lyfter fram den geografiska platsens betydelse när det gäller mat samt hur matfestivaler i dag har blivit stora folkfester.

Boken kan köpas i Vetenskapsbokhandeln och finns även som fritt tillgänglig e-bok här på sls.fi.