Författaren Christer Kihlmans arkiv till SLS
21.6.2017

Författaren Christer Kihlmans arkiv till SLS

Författaren Christer Kihlman (f. 1930) donerade sitt arkiv till Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) den 16 juni 2017. Kihlmans arkiv består av bl.a. korrespondens, manuskript och anteckningar, fotografier samt personliga handlingar. Arkivet som omfattar 3,5 hyllmeter kommer att ordnas och förtecknas och blir våren 2018 tillgängligt för besökare i Svenska litteratursällskapets arkiv med tillstånd av Christer Kihlman.

I samband med arkivdonationen uppgör SLS bibliotek i samarbete med Christer Kihlman en katalog över författarens boksamling på ca 5 000 volymer. Böckerna förblir i Kihlmans ägo, men katalogen kommer att bli tillgänglig för forskare. Katalogen belyser Kihlmans litterära impulser och markerar hans litterära kontaktnät genom att böckernas proveniens dokumenteras via ex libris, dedikationer och andra inskrifter.

Bild: Christer Kihlman undertecknar donationsavtalet på Svenska litteratursällskapet den 16 juni 2017. Foto Janne Rentola/SLS