Finlands väg till självständighet
4.12.2017

Finlands väg till självständighet

Ett självständigt Finland, en självklarhet? För hundra år sedan såg verkligheten annorlunda ut med nationella och internationella aktörer som drev sin sak. Det är en berättelse om politiska intriger, attentat, passivt och aktivt motstånd samt en ständigt växande oro på hemmaplan och utomlands.

Den 6 december 1917 förklarar Finland sig självständigt. Hur gick det till?

Vi har digitaliserat fem böcker ur vår skriftserie som på olika sätt skildrar Finlands väg till självständighet 1898–1917:

Kagalen I & II av J. N. Reuter och Från Finlands strid för rätt och frihet av Adolf Törngren erbjuder inblickar i det organiserade politiska motståndet.

I Studenter under Finlands kampår 1898–1908 beskriver Gunnar Landtman den unga generationens insatser i självständighetskampen genom till exempel namninsamlingar och koordinerad informationsspridning. Studenterna var väl organiserade och via sina föreningar och studentnationer kunde de påverka politiken och allmänheten.

I början av 1900-talet ökade arbetarrörelsens betydelse och storstrejken 1905 blev en demonstration av arbetarnas makt och deras möjligheter att påverka samhället. År 1968 gav SLS ut Anna Bondestams Arbetet. En tidning i Åbo på 1910-talet och människorna kring den. I boken skildrar hon arbetarrörelsens uppkomst och etablering i Finland, med fokus på tidningen i Åbo.

Ladda ned och läs fritt här på sls.fi.