Erik Hägglunds fotosamling nu på finna.fi
14.3.2017

Erik Hägglunds fotosamling nu på finna.fi

Svenska litteratursällskapet har publicerat drygt 460 fotografier ur Vöråfotografen Erik Hägglunds fotosamling på sökportalen Finna.fi. Bilderna är högupplösta och får användas fritt, förutsatt att man nämner källan och fotografens namn vid publicering, enligt CC-BY 4.0-villkoren.

En ovanligt stor mängd negativ, uppskattningsvis cirka 40 000, finns bevarade från Erik Hägglunds verksamhet som ateljé- och bygdefotograf. Hägglund arbetade i Vörå med omnejd under femtio års tid, 1910–1962.

Fotografierna visar ett axplock ur den stora negativsamlingen både med tanke på motiv och med tanke på olika tidsepoker i Hägglunds bilder. De publicerade bilderna visar folkliv, arbete, boende och landskap på den österbottniska landsbygden under 1900-talets första hälft.  

Alla intresserade kan även bekanta sig med hela samlingen vid SLS kundtjänst i Vasa och i Helsingfors.

 

Bild: Erik Nordkvist med sällskap på roddtur, 1920–1930. Fotograf: Erik Hägglund. Svenska litteratursällskapet/Erik Hägglund fotosamling