Brev som donerats till SLS arkiv. Foto: SLS/Janne Rentola
29.3.2018

Biblioteken, arkiven och museerna oroade över regeringens förslag till ny dataskyddslag

Bibliotekens, arkivens och museernas juridiska arbetsgrupp, där även Svenska litteratursällskapet medverkar, påpekar att regeringens proposition för dataskyddslag saknar ett stadgande om bibliotekens, arkivens och museernas rätt att tillgängliggöra kulturarv som innehåller personuppgifter för allmänheten.

I ett pressmeddelande uttrycker gruppens ordförande Kimmo Levä (generalsekreterare vid Museiförbundet) bestörtning över att regeringens proposition inte beaktar minnesorganisationernas arbete. Trots synpunkter från både arbetsgruppen och Undervisnings- och kulturministeriet saknas ett klargörande kring minnesorganisationernas grundverksamhet i propositionen.

Om ett stadgande av den typ som arbetsgruppen föreslår inte inkluderas i propositionen kan det innebära att minnesorganisationer tvingas stänga webbtjänster som innehåller personuppgifter, och att upprätthållande och utvecklande av tjänsterna blir omöjligt. Att samla in tillstånd för att få tillgänggligöra samtliga uppgifter är inte möjligt med tanke på arkivmaterialets mängd och ålder.

Arbetsgruppen fastslår i sitt pressmeddelande att den förutsätter att ett stadgande om tillgängliggörande av kulturarvsmaterial för allmänheten läggs till i propositionen, så att det även blir möjligt för minnesorganisationerna att lägga fram personuppgifter som bedöms som känsliga (t.ex. etnicitet eller funktionsvariation). Kimmo Levä påpekar att det annars finns risk att vissa grupper i samhället inte får sin historia och kultur jämlikt tillgängliggjord och representerad. 

Läs arbetsgruppens pressmeddelande här (på finska).