Forskarsalen hos SLS i Vasa
30.1.2018

Avbrott i nättrafiken vid SLS i Vasa

Den 1 februari utför SLS IT-avdelning servicearbeten i SLS utrymmen i Vasa, vilket orsakar ett kort arvbrott i nät- och telefontrafiken under eftermiddagen.

Avbrottet tar ungefär 30 minuter och inverkar på samtliga telefoner och nätkopplingar i huset. Under denna tid är det inte möjligt att ringa SLS kundtjänst i Vasa, eller att använda nättjänster i forskarutrymmena.