Fältinsamling.
9.4.2018

Arvoden för fältinsamling – ansök senast 30.4

Vill du göra fältarbete? Är det dags för dig att skriva uppsats, pro gradu eller doktorsavhandling? Gör du intervjuer eller inspelningar, fotograferar eller filmar du det du tänkt analysera?

SLS arkiv delar ut sex arvoden à 1200 euro för att samla in material inom ämnena etnologi, folkloristik, musiketnologi, folkmusik, svenska språket och nordiska språk. Bidraget är skattepliktigt. Du har själv förtur att använda ditt eget material i din forskning, men det kommer att arkiveras vid SLS arkiv och därefter också kunna användas av andra.

Vi erbjuder dig hjälp med inspelningsapparatur och en kontaktperson som svarar på alla slags frågor som kan uppstå vid insamlingen. Sista ansökningsdag är 30.4.2018.

Läs mer om ansökningsprocessen här!