Bildkälla: Hufvudstadsbladet, Helsingfors Foto: Evy Nickström
31.1.2017

Ansök om stipendier ur Holger Frykenstedts stipendiefond!

Svenska litteratursällskapet i Finland och Finlands Akademi utlyser stipendier att söka från Holger Frykenstedts stipendiefond. Stipendier kan sökas av studerande som har haft förtjänstfulla framgångar i sina studier och skriver en magistersavhandling som behandlar kulturen i Finland eller svenskt 1700-tal eller svensk romantik. Den studerande ska vara inskriven vid ett universitet eller en högskola i Finland. Ansökan görs i Svenska litteratursällskapets elektroniska ansökningssystem som är öppet 1.2–28.2.2017. Stipendiesumman är 2 000 euro.  Se närmare Understöd och pris; Stipendium från Holger Frykenstedts stipendiefond.

Här finns ansökningsblanketten.

 

Bild: Professor Holger Frykenstedt bredvid de unika dräktvärjor som han 1986 donerade till Finlands nationalmuseum. Fotograf Evy Nickström. Hufuvdstadsbladet, Helsingfors