Ansök om SLS stipendier och understöd samt postdoktorala befattningar 1–28.2.2018
1.2.2018

Ansök om SLS stipendier och understöd samt postdoktorala befattningar 1–28.2.2018

SLS utlyser stipendier och understöd samt två postdoktorala befattningar att söka 1–28.2.2018. Här hittar du aktuell information om samtliga pågående ansökningar. 

Samtliga ansökningar ska inlämnas via SLS elektroniska ansökningssystem som du hittar här. 
 

Ansökan om stipendier och understöd

SLS utlyser stipendier och understöd inom litteraturvetenskap, litteraturhistoria, samhällsvetenskaper, journalistik, svenska språket, nordiska språk, skeppsbyggnad och medicin.

Anvisningar för ansökan om stipendier och understöd här.

Utförligare information om stipendier enligt ämnesområde här.
 

Ansökan om stipendium ur Holger Frykenstedts stipendiefond 

Stipendier ur Holger Frykenstedts stipendiefond kan sökas av studerande vid universitet eller högskola i Finland som har haft förtjänstfulla framgångar i sina studier och skriver en magistersavhandling som behandlar kulturen i Finland eller svenskt 1700-tal eller svensk romantik.

Anvisningar för ansökan av Holger Frykenstedts stipendium här.


Ansökan om ettåriga postdoktorala befattningar

Svenska litteratursällskapet utlyser medel att söka för en ettårig postdoktoral befattning i antingen litteraturvetenskap, samhällsvetenskaper eller traditionsvetenskaper, samt en ettårig postdoktoral befattning i svenska språket.

Forskningen ska behandla det svenska i Finland (litteratur-, samhälls- eller traditionsvetenskap) eller svenskan i Finland (svenska språket). Befattningen kan sökas inom fem år efter disputationen (med eventuella tillägg för värnplikt, föräldraledighet och längre sjukledigheter).

Befattningen förläggs till ett universitet i Finland. Universitetet kan använda forskarens arbetsinsats för annat än forskning till högst 5 procent av forskarens arbetstid. Lönen utbetalas enligt universitetets lönenivå.

Forskare vars forskningsplaner uppfyller dessa kriterier kan söka, oberoende av modersmål, universitet och land.

Läs anvisningarna rörande postdoktorala befattningar noggrant.