SLS och Marthaförbundet samlar in dina erfarenheter av återbruk och återvinning av prylar och kläder. Frågelistan är öppen till  31.5.2017.
19.6.2017

120 berättelser om återbruk till SLS arkiv

Under våren har SLS arkiv och Finlands svenska Marthaförbund samlat in berättelser och tankar om återvinning och cirkulation av varor. Sammanlagt 120 personer deltog i frågelistan Återbruk. Insamligen är nu avslutad.

Den här gången lottades 3 priser á 100 euro ut och de tursamma vinnarna är:

Oona Haapamäki, Åbo

Matti Hokkanen, Rovaniemi

Maj-Britt Järvinen, Esbo

Vi tackar alla som bidrog med sina tankar om att låta varorna cirkulera! En sammanfattning av materialet publiceras i SLS medlemstidning Källan och i tidskriften Martha hösten 2017.

 

Läs mer om frågelistan Återbruk