Edelfelt_nya_brev.jpg
22.12.2016

Moderskärleken firar triumfer och genomgår djupa dalar i det nya material som publiceras i SLS webbutgåva Albert Edelfelts brev i samarbete med Finlands Nationalgalleri. Det nya materialet består av konstnären Albert Edelfelts brev till modern från år 1876 fram till juli 1877, samt konst-verk och skisser från samma tidsperiod.

Fred Karlsson. Foto: SLS/Janne Rentola
21.12.2016

Fred Karlsson, sällskapets ordförande sedan 2013, får Svenska Akademiens Finlandspris 2016.

SLS kalender 2017 firar hundraåringen Finland med bilder ur SLS arkiv.
13.12.2016

I SLS väggkalender firas hundraåringen Finland genom nedslag i gemensamma stunder åren 1906–1966. Samtliga fotografier är ur SLS arkiv.

Anders Chydenius 1770.
1.12.2016

Anders Chydenius (1729–1803) skriftliga produktion har nu getts ut i en textkritisk och kommenterad utgåva. Den femte och avslutande delen i serien innehåller bl.a. tre katekespredikningar och ett känsloladdat avrättningstal från 1786.

tolvanen_eveliina.jpg
1.12.2016

Fil.mag. Eveliina Tolvanens doktorsavhandling Myndighetskommunikation på två språk – pensionstexter på svenska och finska i Finland och Sverige i ett systemisk-funktionellt perspektiv framläggs till offentlig granskning vid Åbo universitet fredagen den 9 december.

Ny bok: Kommentar till Edith Södergrans Dikter och aforismer
28.11.2016

Den avslutande delen i Edith Södergrans Samlade skrifter innehåller en fullständig textkritisk kommentar och presenterar författarskapets sekellånga reception i kritik och forskning.

SLS alternativa logo.
27.11.2016

SLS vetenskapliga råd har beviljat två nya projekt sammanlagt 950 000 euro i forskningsmedel: Projektet Vardagens rum och projektet Den okände von Wright.

Max Engman. Foto: Kira Schroeder/Outhouse Media
24.11.2016

Max Engman belönas med Stora fackbokspriset för sin bok Språkfrågan. Finlandssvenskhetens uppkomst 1812–1922.

tankens_utatvandhett_georg_henrik_von_wright.jpg
17.11.2016

Georg Henrik von Wright var både en ryktbar filosof i den analytiska skolan och en uppmärksammad samtidskritisk essäist. Hundraårsjubilaren von Wright uppmärksammas nu med en antologi som tar upp de olika sidorna i hans tänkande och spänningen mellan dem.

Frågelistan om körsång fick 57 svar
16.11.2016

Frågelistan Att sjunga i kör som utforskade körsångarnas tankar om körsång och körliv. Bland deltagarna har tre pris utlottats.