29.12.2014

SLS finansierar två nya forskningsprojekt med sammanlagt 835 500 euro.

Det ena projektet fokuserar på språkinlärning, det andra undersöker den så kallade statsnatten. Projekten är treåriga och arbetet inleds 2015.

Stor-Sarvlaks gård i Pernå. Fotot finns i SLS arkiv.
8.12.2014

Det tvåspråkiga projektet Nytt liv i gamla herrgårdssamlingar – Kartanoiden kokoelmat kukoistamaan avslutades 2 december med en välbesökt temadag på Riddarhuset i Helsingfors.

Tatjana Brandt.
8.12.2014

Fil. mag Tatjana Brandt, sekreterare i SLS litteraturvetenskapliga nämnd, disputerar onsdagen den 10 december 2014 kl.12 vid humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet.

SLS publicerar Biografiskt lexikon för Finland som nätutgåva
3.12.2014

Biografiskt lexikon för Finland (BLF) finns nu på nätet i en fullständig, fritt tillgänglig och sökbar utgåva.