27.11.2014 -
10:15 till 17:00

Ständerhuset, Snellmansgatan 9–11, Helsingfors

Seminarium om Edvard Westermarck och hans intellektuella krets

Seminariet är öppet och gratis för alla intresserade.

Sista anmälningsdag är 20.11.2014.

Edvard Westermarck och hans intellektuella krets – vetenskap, moral och social aktivism under det tidiga 1900-talet

Program

10.15        Välkommen, Christer Kuvaja (SLS)

10.20       ’Ingen nyttig vetenskap i en demokratisk värld’ – den nordiska antropologins tidiga utveckling och institutionalisering, Christer Lindberg (Lunds universitet)

11.15       Skapandet av ”forskarpersona” i kulturmöten i 1900-talets Europa – Rockefeller Foundation och Sverige, ca 1930–1960, Kirsti Niskanen (Stockholms universitet)

12.15        Lunch

13.15       Westermarck project: Introductory words, Petteri Pietikäinen (Uleåborgs universitet)

13.30       Konstnärinnan och vetenskapsmannen. Genus, offentlighet och intellektuella roller i det sena 1800-talets Finland, Julia Dahlberg (Helsingfors universitet)

14.00       Westermarck’s Debt to Adam Smith: Sympathy, Moral Emotions, and the Emotional Basis of Moral Norms, Otto Pipatti (Helsingfors universitet)

14.30       Kaffe, Snellmansgatan 13 (SLS)

15.00       Should  Everyone Have the Right to Marry? Westermarck on Eugenic Marriage Restrictions, Niina Timosaari (Uleåborgs universitet)

15.30        People are Not Each Other’s Enemies – Gunnar Landtman on United Europe, Jouni Ahmajärvi (Uleåborgs universitet)

16.00        Diskussion

16.45        Avslutning

Seminarium om Edvard Westermarck och hans intellektuella krets