Utskott och nämnder

Svenska litteratursällskapet anlitar en bred expertis i pris- och stipendienämnder, redaktionsråd, styrgrupper, kommittéer och utskott, vetenskapliga nämnder och uppföljningsgrupper. Totalt engagerar SLS i sina förtroendeorgan över 200 utomstående experter inom humaniora och samhällsvetenskaper, men också inom ekonomi- och egendomsförvaltning.

 

Forskningsnämnden är rådgivande organ och diskussionsforum i forskningsfrågor. Nämnden utarbetar bland annat riktlinjerna för utlysning och evaluering av forskningsprojekt och insamlings-, utgivnings- och översiktsprojekt samt ger förslag till vetenskapliga rådet om vilka projekt som SLS finansierar.

Medlemmar:

professor Henrik Meinander, Helsingfors universitet, ordförande
docent Kristina Malmio, Helsingfors universitet
professor Fredrik Nilsson, Åbo Akademi
professor Tom Moring, Helsingfors universitet
professor Camilla Wide, Åbo universitet
akademilektor, docent Ann-Catrin Östman, Åbo Akademi
forskningschef Christer Kuvaja, Svenska litteratursällskapet, sekreterare

Utgivningsnämnden är ett av vetenskapliga rådet tillsatt organ vars uppgift är att svara för riktlinjerna för sällskapets bokutgivning. Nämnden utser granskare och beviljar publiceringstillstånd för både tryckta och digitala böcker. Nämnden godkänner också de årliga utgivningsplanerna och följer upp förlagets försäljnings- och marknadsföringsrapporter och annan rapportering.

Medlemmar:

professor Tom Moring, Helsingfors universitet, ordförande
professor Mona Forsskåhl, Tammerfors universitet
docent Kristina Malmio, Helsingfors universitet
professor emerita Anna-Maria Åström, Helsingfors
professor Nils Erik Villstrand, Åbo Akademi
utgivningschef Jennica Thylin-Klaus, Svenska litteratursällskapet, sekreterare

 

Vetenskapliga nämnder

De vetenskapliga nämnderna är en central del av SLS forskningsverksamhet. En bred vetenskaplig expertis finns samlad inom nämnderna och medlemmarna utgör en viktig kontakt till universiteten.

Nämnderna ger förslag till forskningsstipendier och understöd, tar initiativ till publikationer och forskningsprojekt samt arrangerar symposier och föreläsningar.

 

Medlemmar:

akademilektor, docent Ann-Catrin Östman (ordförande), Åbo Akademi
universitetslektor Derek Fewster, Helsingfors universitet
fil.dr Cecilia af Forselles, Finska Litteratursällskapet
docent Björn Forsén, Helsingfors universitet
docent Kenneth Gustavsson, Museibyrån, Åland
professor Tiina Kinnunen, Uleåborgs universitet
professor Anu Lahtinen, Helsingfors universitet
docent Lars-Folke Landgrén, Helsingfors universitet
professor Pirjo Markkola, Jyväskylä universitet
docent Henry Nygård, forskare, Pedersöre
professor Nils Erik Villstrand, Åbo Akademi
docent Charlotta Wolff, Helsingfors universitet

Som historiska nämndens sekreterare och forskare fungerar fil.mag. Miriam Rönnqvist som vikarieras av fil.mag. Andreas Granberg.
Medlemmar:

professor Claes Ahlund (ordförande), Åbo Akademi
docent Pia Maria Ahlbäck, Åbo Akademi
professor Pauline von Bonsdorff, Jyväskylä universitet
docent Anna Hollsten, Helsingfors universitet
professor Päivi Lappalainen, Åbo universitet
docent Kristina Malmio, Helsingfors universitet
fil.dr Judith Meurer-Bongardt, Universität Bonn
professor Bo Pettersson, Helsingfors universitet
professor Ebba Witt-Brattström, Helsingfors universitet
docent Maria Österlund, Åbo Akademi

Som litteraturvetenskapliga nämndens sekreterare och forskare fungerar fil.mag. Patrik Aaltonen.

Medlemmar:

professor Karmela Liebkind (ordförande), Helsingfors universitet
professor Kimmo Grönlund, Åbo Akademi
professor Mikko Lagerspetz, Åbo Akademi
universitetslektor Anna Henning-Lindblom, Helsingfors universitet
professor Tom Moring, SSKH vid Helsingfors universitet
professor Jan Saarela, Helsingfors universitet
professor emerita Susan Sundback, Åbo Akademi
professor Åsa von Schoultz, Helsingfors universitetSom samhällsvetenskapliga nämndens sekreterare och forskare fungerar pol.mag. Marina Näsman.

Medlemmar:

professor Camilla Wide (ordförande), Åbo universitet
fil.dr Charlotta af Hällström-Reijonen, Institutet för de inhemska språken
professor Siv Björklund, Åbo Akademi
professor Mona Forsskåhl, Helsingfors universitet
professor Saara Haapamäki, Åbo Akademi
fil.dr Jannika Lassus, Helsingfors universitet
professor Jan Lindström, Helsingfors universitet
professor Åsa Palviainen, Jyväskylä universitet
fil.dr Caroline Sandström, Institutet för de inhemska språken
PeD Anna Slotte, Helsingfors universitet

Som språkvetenskapliga nämndens sekreterare och forskare fungerar fil. mag. Sarah Wikner.

Medlemmar:

professor emerita Anna-Maria Åström (ordförande), Helsingfors
fil.dr Blanka Henriksson, Åbo Akademi
fil.dr Niklas Huldén, Åbo Akademi
föreståndare, docent Ruth Illman, Donnerska institutet, Åbo Akademi
fil.dr Eerika Koskinen-Koivisto, Jyväskylä universitet
docent Sanna Lillbroända-Annala, Åbo Akademi
biträdande professor, docent Lena Marander-Eklund, Åbo Akademi
professor Fredrik Nilsson, Åbo Akademi
docent Pia Olsson, Helsingfors universitet
fil.dr Sofie Strandén-Backa, Åbo Akademi
docent Susanne Österlund-Pötzsch, Svenska litteratursällskapet (sakkunnig)


Som traditionsvetenskapliga nämndens sekreterare och forskare fungerar fil.mag. Karin Sandell.

 

Prisnämnder

SLS vetenskapliga råd fastställer på förslag av Allmänna prisnämnden utdelningen av litterära pris på sällskapets årshögtid den 5 februari. Såväl skönlitterära som vetenskapliga arbeten premieras.

Medlemmar (utsedda för prisutdelningen 2019):

professor Pauline von Bonsdorff, ordförande

skönlitterära sektionen
författaren Katarina Gäddnäs
litteraturhandläggaren Magnus Halldin
universitetslektor, docent Anna Hollsten

fackbokssektionen
avdelningsföreståndaren, fil.dr Charlotta af Hällström-Reijonen
universitetslektor, docent Lars-Folke Landgrén
fil.dr Freja Rudels

Statsrådet Mauritz Hallbergs pris delas årligen ut den 16 maj till en framstående forskare som i ett vetenskapligt arbete, utgivet i original på svenska i Finland, visat prov på särskilt framstående forskning.

Medlemmar (utsedda för prisutdelningen 2018):

SLS representanter
professor Henrik Meinander, ordförande
professor Claes Ahlund
professor Mona Forsskåhl

Åbo Akademis representanter
professor Mikael Lindfelt (suppleant Peter Nynäs)
professor Eva Österbacka (suppleant Laura Hollsten)