Finansråd

Till finansrådets centrala uppgifter hör att svara för SLS finansierings- och placeringsverksamhet.

Finansrådet samlas fyra gånger per år. Skattmästaren leder finansrådet.

 

 • Magnus Bargum. Foto: SLS/Janne Rentola
  Magnus Bargum
  skattmästare
  kommerseråd
 • Johan Aalto. Foto: SLS/Janne Rentola
  Johan Aalto
  advokat
 • Jannica Fagerholm. Foto: SLS/Janne Rentola
  Jannica Fagerholm
  ekonomie magister
 • Henriksson
  Anna-Maja Henriksson
  vicehäradshövding, riksdagsledamot
 • Ole Johansson. Foto: SLS/Janne Rentola
  Ole Johansson
  bergsråd