Miriam Rönnqvist

Historiska nämndens forskare MA Miriam Rönnqvist (Åbo Akademi) skriver en doktorsavhandling om revoltkommunikation i det svenska riket under 1600-talets första hälft. Syftet med avhandlingen är att undersöka hur nationell och transnationell revoltkommunikation spred sig och hur interna såväl som utländska revolter diskuterades av den politiska eliten. Som utgångspunkt betraktas överhetens rädsla för uppror och dess metaforiska framställningssätt som påverkade varandra ömsesidigt. I källmaterialet ingår bl.a. Riksrådets protokoll, böndagsplakat, kansler Axel Oxenstiernas korrespondens, den kungliga korrespondensen och diplomatiska brev.