För skolan

För skolan

Den här sidan riktar sig till dig som jobbar som lärare. Här finns material som kan komplettera din undervisning i historia, modersmål eller svenska som andra språk. Se vad som passar just dig bäst: att låna material till skolklassen, att använda det elektroniska material som finns här eller att komma på besök till SLS.

Material för skolan

Läs mer om humanistiska och samhällsvetenskapliga läroämnen i våra broschyrer.

Studera humaniora och statsvetenskaper

Vad lär sig riktigt en student i till exempel socialpsykologi, etnologi eller musikvetenskap? I våra broschyrer kan du stifta närmare bekantskap med med humanistiska och statsvetenskapliga ämnen.

Lärarhandledning till Finlands svenska litteratur 1900–2012

Lärarhandledning till Finlands svenska litteratur 1900–2012

Undervisar du i modersmål och litteratur? Till boken Finlands svenska litteratur 1900–2012 har SLS även gett ut en lärarhandledning av Barbara Huldén. Den innehåller övningar och uppgifter som går hand i hand med upplägget i boken. Handledningen riktar sig till modersmålslärare i högstadier och gymnasier.

Frågesporter

Här hittar du smått och gott i elektronisk form! Frågesporterna är märkta med en, två eller tre nycklar, beroende på svårighetsgrad. Ju fler nycklar, desto klurigare frågor! I slutet av en besvarad frågesport kan du också utmana dina kompisar.

Besök oss

Besök oss

Om du vill erbjuda dina elever en annorlunda dag inom din undervisning i modersmål, historia eller svenska är du och din klass välkomna på besök till oss! Vi kan arbeta i grupp med arkivmaterial som utgångspunkt, testa våra kunskaper om finlandssvenska författare, lyssna på svenska dialekter i Finland eller bekanta oss med arkivet som källa för information. Du bestämmer vad som passar bäst in i din undervisning!

Historiska källor och hur de kan användas

Historiska källor och hur de kan användas

Arbetspaketet om historiska källor består av digitaliserat arkivmaterial och praktiska uppgifter som belyser vad historiska källor är och hur man kan använda dem. Arkivmaterialet består bl.a. av äldre reklamer, ljudinspelningar och fotografier.

Akvarell målad av en skolelev 1940. Teckningen finns i SLS arkiv.

LÅNA ELLER KÖP: Krigets barn

Krigets barn är en arbetsbok som berättar om hur det var att vara barn under vinter- och fortsättningskriget. I boken ingår uppgifter baserade på material ur arkivet. Syftet med boken är att barn från krigstiden får tala direkt till nutidens barn. Boken är tänkt som ett komplement till undervisningen i historia, modersmål eller svenska som andra språk men kan även användas som minnesbok eller som underlag för diskussion.

Låna en arkivväska: Skolväskan

Låna en arkivväska: Skolväskan

Skolväskan belyser skolans och samhällets utveckling under 1900-talet. Via arkivmaterial som berättar om vardagen får eleverna insyn i några viktiga förändringar som skett, t.ex. systemet med skolmat för alla. Syftet är också att mot den historiska bakgrunden få syn på vad som är tidstypiskt för samhället och skolan i dag.

Elever på Helsingfors bokmässa. Foto: SLS/Janne Rentola

Kurs på boken

Kurs på boken (Suunnista kirjaan) är en bokorientering för elever i årskurserna 5–9 och gymnasier och yrkesskolor. Programmet ordnas i oktober i samband med bokmässan i Helsingfors.

Snacka om tal!

Snacka om tal!

Här kan eleverna lära sig mer om finlandssvenska dialekter och talspråk. Lyssna på korta ljudklipp från olika delar av Svenskfinland. För den som vill läsa mer finns texter om bland annat ungdomsspråk, slang och skillnaden mellan svenskan i Finland och i Sverige.

Webbspelet Krutdurken 1808–1809 är ett nervkittlande strategispel om finska kriget.

Finska kriget 1808–1809 och spelet Krutdurken

För drygt två hundra år sedan stod det svenska riket mitt uppe i brinnande krig. Här får eleverna lära sig om finska kriget och de kan också spela det nervkittlande strategispelet Krutdurken 1808–1809. Lyckas någon föra den svenska armén till seger?