För skolan

För skolan

Den här sidan riktar sig till dig som jobbar som lärare. Här finns material som kan komplettera din undervisning i historia, modersmål eller svenska som andra språk. Se vad som passar just dig bäst: att låna material till skolklassen, att använda det elektroniska material som finns här eller att komma på besök till SLS.

Material för skolan

Namnen i våra städer presenterar inofficiella namn på platser i olika städer.

Vad kallas din gamla skola och säger dagens ungdomar samma sak som du gjorde? Vem eller vad har gett upphov till namnet och hur skrivs och uttalas det? Det här är frågor som man kan ställa till de s.k. inofficiella namnen, som nu finns samlade på webbplatsen Namnen i våra städer.

Zacharias Topelius brev till Toini, 23.7.1862. Utdrag ur faksimil.

SLS/Zacharias Topelius Skrifter utvecklar i samarbete med Schildts & Söderströms Läromedel ett digitalt läromedel som gör 1800-talet levande och drar paralleller till dagens samhälle och elevers vardag. Materialet består av temahelheter anpassade till den nya läroplanen och utgår från Zacharias Topelius författarskap.

1918.Minä olin siellä – Jag var där är en tvåspråkig lärobok om inbördeskriget. Utges av Svenska litteratursällskapet och Finska Litteratursällskapet

1918. Minä olin siellä – Jag var där är ett tvåspråkigt, digitalt läromedel om inbördeskriget som riktar sig till grundskolan (åk 7–9) och studerande i gymnasiet. Läroboken och rikliga mängder arkivmaterial finns fritt tillgängligt på 1918.sls.fi.

Läs mer om humanistiska och samhällsvetenskapliga läroämnen i våra broschyrer.

Vad lär sig riktigt en student i till exempel socialpsykologi, etnologi eller musikvetenskap? I våra broschyrer kan du stifta närmare bekantskap med med humanistiska och statsvetenskapliga ämnen.

Lärarhandledning till Finlands svenska litteratur 1900–2012

Undervisar du i modersmål och litteratur? Till boken Finlands svenska litteratur 1900–2012 har SLS även gett ut en lärarhandledning av Barbara Huldén. Den innehåller övningar och uppgifter som går hand i hand med upplägget i boken. Handledningen riktar sig till modersmålslärare i högstadier och gymnasier.

Frågesporter

Här hittar du smått och gott i elektronisk form! Frågesporterna är märkta med en, två eller tre nycklar, beroende på svårighetsgrad. Ju fler nycklar, desto klurigare frågor! I slutet av en besvarad frågesport kan du också utmana dina kompisar.

Besök oss

Om du vill erbjuda dina elever en annorlunda dag inom din undervisning i modersmål, historia eller svenska är du och din klass välkomna på besök till oss! Vi kan arbeta i grupp med arkivmaterial som utgångspunkt, testa våra kunskaper om finlandssvenska författare, lyssna på svenska dialekter i Finland eller bekanta oss med arkivet som källa för information. Du bestämmer vad som passar bäst in i din undervisning!

Historiska källor och hur de kan användas

Arbetspaketet om historiska källor består av digitaliserat arkivmaterial och praktiska uppgifter som belyser vad historiska källor är och hur man kan använda dem. Arkivmaterialet består bl.a. av äldre reklamer, ljudinspelningar och fotografier.

Akvarell målad av en skolelev 1940. Teckningen finns i SLS arkiv.

Krigets barn är en lärobok som berättar om hur det var att vara barn under vinter- och fortsättningskriget. I boken ingår uppgifter baserade på material ur arkivet. Syftet med boken är att barn från krigstiden får tala direkt till nutidens barn.

Låna en arkivväska: Skolväskan

Skolväskan belyser skolans och samhällets utveckling under 1900-talet. Via arkivmaterial som berättar om vardagen får eleverna insyn i några viktiga förändringar som skett, t.ex. systemet med skolmat för alla. Syftet är också att mot den historiska bakgrunden få syn på vad som är tidstypiskt för samhället och skolan i dag.