Maria Johansson

Traditionsvetenskapliga nämndens forskare FM Maria Johansson (Åbo Akademi) skriver en doktorsavhandling i folkloristik om sjukdomsberättelser om diabetes typ 1.

Syftet med avhandlingen är att genom personliga erfarenhetsberättelser studera upplevelser av livet med diabetes typ 1 i möten med sjukvården och omvärlden. Målsättningen är att belysa förhållandet mellan å ena sidan läkarvetenskapen och personen med diabetes typ 1, och å andra sidan den samhälleliga diskursen och personen som lever med diabetes. Avsikten med avhandlingen är att skapa förståelse för sjukdomen utifrån enskilda berättelser och lyfta fram en motvikt till medias rapportering om ohälsa, som ofta är förenad med att människor med sjukdom gestaltas kollektivt.

Materialet består primärt av djupintervjuer med personer som lever med sjukdomen, och kompletteras med tidningsartiklar, blogginlägg och annat mediematerial.