Ledningsgrupp och vd

VD leder det dagliga arbetet inom SLS i enlighet med vetenskapliga rådets och finansrådets beslut. Ledningsgruppen koordinerar arbetet inom sektorerna och stödfunktionerna.

Som ledningsgruppens sekreterare fungerar Rosita Wiberg.

Ledningsgruppen sammanträder varannan vecka.

 

 • Dag Wallgren. Foto: SLS/Janne Rentola
  Dag Wallgren
  verkställande direktör
  ekonomie magister
 • Christer Kuvaja. Foto: SLS/Janne Rentola
  Christer Kuvaja
  forskningschef
  docent
 • Kristina Linnovaara. Foto: SLS/Janne Rentola
  Kristina Linnovaara
  arkivchef
  filosofie doktor
 • Jonas Lång. Foto: SLS/Janne Rentola
  Jonas Lång
  kanslichef
  vicehäradshövding
 • Marika Mäklin, kommunikationschef. Foto: SLS/Janne Rentola
  Marika Mäklin
  kommunikationschef
  politices magister
 • Ninny Olin.
  Ninny Olin
  ekonomichef
  ekonomie magister
 • Karola Söderman. Foto: SLS/Janne Rentola
  Karola Söderman
  informationsförvaltningschef
  diplomekonom
 • Jennica Thylin-Klaus. Foto Janne Rentola/SLS
  Jennica Thylin-Klaus
  utgivningschef
  filosofie doktor