Kurs på boken

Kurs på boken (Suunnista kirjaan) är en bokorientering för elever i årskurserna 5–10 och gymnasier och yrkesskolor. Skolor och klasser som vill delta anmäler sig på förhand och får ett formulär med frågor om författare, böcker och utställare som är med på Helsingfors bokmässa.

Ett antal bokpris delas ut bland de elever som deltar i bokorienteringen.

Kurs på boken arrangeras av Finlands facklitteära författare, Äidinkielen opettajain liitto och Svenska litteratursällskapet i Finland för att engagera den yngre publiken i det som händer på mässan. Den svenska delen av Kurs på boken koordineras av Svenska litteratursällskapet i Finland.

Skolornas deltagande i Kurs på boken och besök på mässan underlättas av gratis inträdesbiljetter, sponsorerade av Hufvudstadsbladet och SLS.