SLS kundtjänst

 

Har du frågor om SLS verksamhet? Behöver du hjälp med att hitta material från arkivets samlingar eller leta i databaserna? Vill du veta mer om något evenemang? Du får svar på dina frågor genom att besöka SLS kundtjänst. Du kan även ta kontakt per telefon eller per e-post.

Kundtjänsten i Helsingfors är öppen vardagar kl. 9.00–16.00 (onsdagar 9.00–18.00).

Kundtjänsten i Vasa är öppen tisdagar till torsdagar kl. 10.00–16.00.

I Helsingfors finns kundtjänsten i SLS hus vid Riddaregatan 5, ingång runt hörnet från Kyrkogatans sida, ingång för funktionshindrade från Riddaregatan. Du kan även kontakta kundtjänsten per telefon 09 618 777 eller per e-post info@sls.fi. E-post till arkivet skickas till arkivet@sls.fi. Kundtjänsten har en disk för arkivbetjäning där arkivets personal handleder och hjälper besökaren att hitta i materialet. Det finns en separat forskarsal med plats för sex personer, där du kan studera det arkivmaterial som har plockats fram. SLS receptionist svarar på frågor om evenemang, stipendier och allt annat vi har att erbjuda. I kundtjänsten finns broschyrer och annat informationsmaterial, aktuella utställningar m.m. Där finns en läshörna där du kan läsa tidskrifter eller bekanta dig med våra nya böcker och andra produkter.

Hos oss kan du

 • få information om arkivmaterial eller böcker         
 • få information om företeelser inom vårt specialområde som omfattar finlandssvensk litteratur, historia, folkkultur, etnologi, språk, namnskick och folkmusik                              
 • söka själv i databaser, förteckningar och kartotek
 • söka fotografier i bilddatabaser och bildregister
 • forska i arkiv eller läsa böcker i forskarsalen
 • lyssna på bandinspelningar
 • läsa mikrofilmat material
 • beställa kopior av material, se prislistan för kopior
 • äta medhavd vägkost i vårt caféutrymme (obs: ingen försäljning)

De flesta av arkivets samlingar får fritt beställas fram och studeras. För vissa samlingar krävs tillstånd. Personalen hjälper dig i dessa fall.

Observera att en del av vårt arkivmaterial i Helsingfors finns på Nationalbiblioteket. I vår huvudkatalog ser du samlingens fysiska placering. Nationalbiblioteket har egen kundtjänst och kan kontaktas på adressen kk-erik@helsinki.fi.

Svenska Teaterns arkiv förvaras i ett skilt magasinutrymme i Helsingfors. Hämtningar ur Svenska Teaterns arkiv sker onsdagar kl.10. Materialet levereras till kunden fr.o.m. kl. 12.

Hämtningar ur Sarvlaks arkiv sker enligt behov och överenskommelse.

Boken du söker kan vara placerad i ett lager. Kontakta gärna bibliotekarien ett dygn i förväg.

Om tillstånd att publicera, kopiera, fotografera m.m. kan du läsa i våra arkivregler.

Öppettider

Arkivet betjänar vardagar 9.00–16:00, onsdagar även kl. 16.00–18:00.

Avvikande öppettider:

Måndagen den 12 november är kundtjänsten öppen mellan kl. 13.00-16.00.
Onsdagen den 5 december är kundtjänsten öppen mellan kl. 15.00-18.00.
Onsdagen den 19 december är kundtjänsten öppen mellan kl 9.00-12.00 och 16.00-18.00.

Arkivet stänger kl 14.00 följande dagar:

 • valborgsmässoafton 30.4 (om vardag)
 • dagen före midsommarafton
 • 23.12 (om vardag)
 • 31.12 (om vardag)
 • skärtorsdag

I Vasa finns kundtjänsten i SLS utrymmen på Handelsesplanaden 23, med ingång direkt från gatunivå. Tillgängligheten beaktas också. För dig som har svårt med trappor eller trösklar är det möjligt att komma in via kundtjänstens dörr direkt från A-trappan. Du kan även kontakta arkivets kundtjänst per telefon 06 319 56 00 eller per e-post till arkivet@sls.fi

Kundtjänsten har en disk för arkivbetjäning där arkivets och SLS/Finlands svenska folkmusikinstituts personal handleder och hjälper besökaren att hitta i materialet. I vår  forskarsal kan du beställa fram och studera arkivmaterial ur samlingarna. Här kan du också läsa böcker och tidskrifter i biblioteket och lyssna på musik ur fonotekets samlingar. I kundtjänsten finns broschyrer och annat informationsmaterial. Där finns en läshörna där du kan läsa tidskrifter eller bekanta dig med våra nya böcker och Folkmusikinstitutets produkter.

De flesta av arkivets samlingar får fritt beställas fram och studeras. För vissa samlingar krävs tillstånd. Personalen hjälper dig i dessa fall.

Om tillstånd att publicera, kopiera, fotografera m.m. kan du läsa i våra arkivregler.

Hos oss kan du

 • få information om arkivmaterial eller böcker         
 • få information om företeelser inom vårt specialområde som omfattar finlandssvensk litteratur, historia, folkkultur, etnologi, språk, namnskick och folkmusik                              
 • söka själv i databaser, förteckningar och kartotek
 • söka fotografier i bilddatabaser och bildregister
 • forska i arkiv eller läsa böcker i forskarsalen
 • lyssna på bandinspelningar
 • läsa mikrofilmat material
 • beställa kopior av material, se prislistan för kopior
 • få information om folkmusik i Svenskfinland
 • studera notsamlingar och vishäften
 • äta medhavd vägkost i vårt caféutrymme (obs: ingen försäljning)

Du kan också köpa

 • SLS böcker
 • sångböcker och låthäften
 • CD-skivor med folkmusik
Öppettider

Arkivets kundtjänst betjänar tisdagar till torsdagar kl. 10–16.
Framtagning av material från magasinet sker kl. 10–12 och kl. 13–15:30.

Avvikande öppettider:

Tisdagen den 4 december och onsdagen den 5 december är kundtjänsten i Vasa stängd hela dagen.
Onsdagen den 19 december är kundtjänsten öppen mellan kl 10.00-12.00.
Torsdagen den 27 december är kundtjänsten i Vasa stängd hela dagen.
 

Arkivet stänger kl. 14.00 följande dagar under året:

 • valborgsmässoafton 30.4 (om vardag)
 • dagen före midsommarafton
 • skärtorsdag