Kommande utgivning

Hösten 2018

 

Henry Parland
Dikter
Utg. Per Stam
Henry Parlands Skrifter

De vida byxornas program:
vi skall vara
mera kläder,
mindre människor,
och själen insydd i uppslagen.

För första gången publiceras modernisten Henry Parlands (1908–1930) hela lyriska författarskap. Dikter innehåller både kända dikter och tidigare opublicerade arkivfynd, även dikter på tyska och ryska, dikter med rim, tillfällesdikter,
en limerick och ett par utkast till tvålreklam.

Ca 750 s., inbunden, illustrerad, cirkapris 32 euro, utkommer i september. ISBN 978-951-583-360-0
Utges i Sverige i samarbete med Appell Förlag

Publiceras också digitalt på parland.sls.fi

 

Jordnära
Etnologiska reflektioner över ny nordisk mat
Red. Yrsa Lindqvist & Susanne Österlund-Pötzsch

Många konsumenter oroar sig i dag för matfusk, giftiga bekämpningsmedel och oetisk produktion. Samtidigt finns det ett nyväckt intresse för traditioner och ursprung. Den rena, ekologiska, lokalt producerade råvaran
har stigit fram som berättelsens hjälte, och koncept som ny nordisk mat har slagit igenom. Här presenterar etnologer från Island, Finland, Sverige, Danmark, Norge och Estland olika aspekter på dagens mat- och restaurangkultur.

Ca 200 s., häftad, illustrerad, cirkapris 24 euro, utkommer i september. ISBN 978-951-583-430-0

Publiceras också som fritt tillgänglig e-bok på sls.fi

Historiska och litteraturhistoriska studier 93
Red. Anna Biström & Maren Jonasson

Bärande teman i HLS 93 är året 1918 samt Finland och ”stora världen”. Artiklarna behandlar fånglägret i Dragsvik, en bruksorts återgång till vardagen efter 1918, tidig finlandssvensk folkdemokrati, häxor i 1800-talslitteratur, grotesken hos Bo Carpelan, utgivning av finlandssvensk litteratur i Sverige, den finlandssvenska modernismen på internationella arenor och skiftande författarideal i Hagar Olssons essäer. Också essäer och översikter samt Tom Morings festtal från SLS årshögtid ingår.

Ca 380 s., häftad, cirkapris 28 euro, utkommer i september. ISBN 978-951-583-434-8

Publiceras också digitalt på hls.journal.fi

 

Zacharias Topelius
Fältskärns berättelser
Utg. Sebastian Köhler och Anna Movall under medverkan av Pia Forssell
Zacharias Topelius Skrifter VII

Topelius bästsäljande historiska roman beskriver 1600- och 1700-talet i Sveriges historia ur ett finskt perspektiv. Här skildras två släkters öden med bataljer, hovintriger, äventyr, hat och kärlek. Konflikten mellan å ena sidan adeln, å den andra borgare och bönder är central. Fältskärns berättelser formade flera generationers historieuppfattning i Finland och i Sverige.

Ca 1700 s. (fyra band), inbunden, cirkapris 48 euro, utkommer i oktober. ISBN 978-951-583-435-5

Publiceras också digitalt på topelius.sls.fi

 

Raimo Savolainen
Med bildningens kraft
J. V. Snellmans liv

Johan Vilhelm Snellman hade många roller: som ung politiskt aktiv student, tidningsman, europeisk filosof, kulturresenär, rektor, professor, senator, lantdagsman, make och familjefar. Raimo Savolainen tecknar ett mångsidigt och träffsäkert porträtt av en kritisk iakttagare och visionär med breda nätverk såväl i hemlandet som utomlands. Samtidigt ger boken nya perspektiv på vårt lands bildningshistoria och på en tid när Finland var mer europeiskt än någonsin. Boken är en förkortning av det finska originalet Sivistyksen voimalla (Edita Publishing).

Ca 700 s., inbunden, illustrerad, övers. Pertti Hakala & Leif Pietilä, cirkapris 48 euro, utkommer i november. ISBN 978-951-583-442-3

 

Topelius – med historien mot strömmen
Aspekter på författarskapet
Red. Pia Forssell & Carola Herberts

I antologin som utges med anledning av Zacharias Topelius 200-årsjubileum presenteras olika perspektiv på romanförfattaren, folkbildaren, historikern, akademikern, dramatikern och sagoberättaren. Artiklarna behandlar Topelius språk och teman, analyserar gestaltningar och grepp och kartlägger influenser och reception.

Ca 200 s., häftad, illustrerad, cirkapris 25 euro, utkommer i november. ISBN 978-951-583-443-0

 

Digital utgivning

 

sls.fi > Utgivning > E-böcker

Alla böcker som SLS ger ut från och med 2018 ges också ut digitalt, som fritt tillgängliga e-böcker eller webbutgåvor.
 

Fredrik Hertzberg
”Mitt språk är ej i orden”
Gunnar Björlings liv och verk
Utkommit i april 2018
Publiceras som e-bok i oktober

 

 

 

 

SLS samarbete med Litteraturbanken i Sverige fortsätter på temat finlandssvensk litteratur. Vi ger ut det viktiga översiktsverket Finlands svenska litteraturhistoria I–II (1999, 2000) och flera böcker om centrala finlandssvenska författarskap ur SLS utgivning, bland annat 125-årsjubilaren Jarl Hemmer samt modernisterna Henry Parland, Gunnar Björling och Hagar Olsson. Allt är fritt tillgängligt, läs mer på litteraturbanken.se!

 

Cd-skivor

 

Jepokryddona
Ein tridi
Folkmusik från Finlands svenskbygder 33

Ein tridi är Jepokryddonas tredje cd. Den bjuder på gammal bröllopsmusik från Jeppotrakten, nykomponerade låtar och folkpop. Många av melodierna ges nu för första gången ut på skiva. Jepokryddona är en ung finlandssvensk folkmusikgrupp från Nykarleby i Österbotten. Gruppen för vidare den starka menuett- och polskatraditionen från Jeppo. Ledare för Jepokryddona är Christine Julin-Häggman.

Cirkapris 18 euro, utkommer i september. Skivan publiceras också på streamingtjänster på webben. FMICD33

 

Lars Engstrand
Traditionella dansmelodier från Jeppo
Folkmusik från Finlands svenskbygder 32

Fiolspelmannen Lars Engstrand (f. 1942) är en spelman av den gamla stammen – självlärd, och med en repertoar som han lärt sig på gehör. Engstrand har spelat i Jeppo bygdespelmän sedan gruppen bildades 1972 och tidvis också i Vörå spelmansklubb. Sommaren 2006 tilldelades han mästerspelmanstiteln vid Folkmusikfestivalen i Kaustby. På den här skivan får vi höra ett urval traditionella menuetter och polskor från Jeppo, men också andra gamla bröllops- och dansmelodier.

Cirkapris 15 euro, utkommer i november. Skivan publiceras också på streamingtjänster på webben. FMICD32