Kommande utgivning

 
SLS utgivning hösten 2017

 

Bröderna von Wrights växter

Utg. Bertil Nordenstam

I början av 1990-talet gjorde botanikern och professorn Bertil Nordenstam en oväntad upptäckt på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. I det nordiska herbariet fann han 57 originalakvareller av konstnärsbröderna Magnus, Wilhelm och Ferdinand von Wright. De detaljrika växtbilderna publiceras nu för första gången, med inledning och tillhörande växtfakta.

Ca 150 s., inbunden, illustrerad,
cirkapris 38 euro, utkommer i oktober
ISBN 978-951-583-371-6


Zacharias Topelius
Naturens Bok och Boken om Vårt Land
Utg. Magnus Nylund under medverkan av Håkan Andersson, Pia Forssell & Henrik Knif

Zacharias Topelius Skrifter XVII

Topelius skolböcker Naturens Bok (1856) och Boken om Vårt Land (1875) och deras finska översättningar användes först i elementarskolorna och sedan i folkskolorna, långt in på 1900-talet. Boken om Vårt Land har utkommit i mer än 20 upplagor på svenska och omkring 60 på finska. Gud och fosterlandet är den värdegrund Topelius och folkskolan byggde på. Hans syn på medborgarnas rättigheter och skyldigheter är tidlös, och boken fick stor betydelse för den nationella självförståelsen.

Ca 600 s., inbunden, illustrerad,
cirkapris 34 euro, utkommer i oktober
ISBN 978-951-583-414-0

 

Zacharias Topelius
Föreläsningar i geografi och historia
Utg. Jens Grandell

Zacharias Topelius Skrifter XV

Topelius var professor i Finlands historia 1854–1875 och föreläste också om geografi. I de tidigare opublicerade föreläsningarna behandlar han landet och folket som ett odelbart helt och underbyggde så uppfattningen om Finland som en separat nation. De är skrivna på löpande prosa som ibland påminner om de historiska romanerna. Föreläsningarna publiceras enbart digitalt.

Publiceras på topelius.sls.fi i november 2017
ISBN 978-951-583-413-3

 

Kari Tarkiainen
Moskoviten
Sverige och Ryssland 1478–1721

I länderna kring Östersjön har Ryssland ofta upplevts som ett hot, i äldre tid liksom i våra dagar. Moskoviten handlar om denna Rysslandssyn och dess bakgrund i de tidiga kontakterna mellan svenskar och ryssar. Vi får veta hur de två rikena växte fram, hur den kulturella och politiska klyftan mellan dem uppstod och hur man försökte överbrygga den. Nyckelfigurer i kontakterna, såsom svenska tolkar och diplomater eller ryska överlöpare, porträtteras också i boken.

Ca 500 s., inbunden, illustrerad,
cirkapris 38 euro, utkommer i december
ISBN 978-951-583-412-6

 

Låthäften

Sånger för alla
För ackompanjatören

Det populära och slutsålda låthäftet Sånger för alla ges ut i ny upplaga. Utkommer i slutet av året.

ISBN 979-0-706313-04-7

 

Skivor

Sven Runar Wiik och hans spelmanskamrater

LP-skivan (FMI LP 1) som utgavs 1980 utkommer nu på CD i serien Fokmusik från Finlands svenskbygder.