Kommande utgivning

FREDRIK HERTZBERG
”Mitt språk är ej i orden”

Gunnar Björlings liv och verk

I den första biografin om Gunnar Björling (1887–1960), en av de främsta litterära modernisterna, möter läsaren honom som ung socialist, aktivist, auskultant, filosof, profet, mystiker, modernist, växelryttare, mentor, recitatör och erotiker. För första gången behandlas hans homosexualitet och förälskelser, som i ljuset av tidigare okänt material antar nya, fastare konturer. Boken bygger på omfattande forskning i arkiv i Finland och Sverige samt intervjuer med personer som kände honom.

Utges i Sverige i samarbete med Appell Förlag. Ca 470 s., inbunden, illustrerad, cirkapris 35 euro, utkommer i april.
ISBN 978-951-583-423-2

 

Jordnära
Etnologiska reflektioner över ny nordisk mat

Red. Yrsa Lindqvist & Susanne Österlund-Pötzsch

Många konsumenter oroar sig i dag för matfusk, giftiga bekämpningsmedel och oetisk produktion. Samtidigt finns det ett nyväckt intresse för traditioner och ursprung. Den rena, ekologiska, lokalt producerade råvaran har stigit fram som berättelsens hjälte, och koncept som ny nordisk mat har slagit igenom.
Här presenterar etnologer från Island, Finland, Sverige, Danmark, Norge och Estland olika aspekter på dagens matkultur. Varför har festivaler blivit en central arena för matkultur? Och på vilka sätt formar berättelser och berättande våra matupplevelser?

Ca 200 s., häftad, illustrerad, cirkapris 24 euro, utkommer i juni.
ISBN 978-951-583-430-0

 

MAX ENGMAN
Kielikysymys. Suomenruotsalaisuuden synty 1812–1922.

Suomen ruotsalainen historia 3

Kielikysymys kertoo Suomen ruotsalaisuudesta suuriruhtinaskunnan aikaan ja itsenäisyyden alkuvuosina. Kirjan pääteemana on kolmiodraama, jossa kolme kieltä, suomi, ruotsi ja venäjä, kilpailivat johtavasta asemasta suuriruhtinaskunnassa. 1800-luku oli kansallisen mobilisoitumisen aikaa, jolloin sekä suomen- että ruotsinkieliset liittyivät yhteen kielen pohjalta. Joissakin tapauksissa kaksikieliset instituutiot jakautuivat suomalaisiksi ja ruotsalaisiksi. Prosessin alkuvaiheessa ruotsinkieliset joutuivat perääntymään, mutta sen tuloksena syntyi ryhmä, jota 1900-luvun alussa ryhdyttiin kutsumaan ”suomenruotsalaisiksi”.

Noin 460 s., kovakantinen, kuvitettu, suom. Kari Koski, ohjehinta n. 42 euroa, ilmestyy kesäkuussa.
ISBN 978-951-583-425-6

 

Demokratins drivkrafter
Kontext och särdrag i Finlands och Sveriges demokratier 1890–2020
Red. Henrik Meinander, Petri Karonen & Kjell Östberg

Finlands och Sveriges demokratier är internationellt sett stabila politiska system, men denna stabilitet är inte självklar. Det behövs kontinuerligt fördjupad kunskap och samhällsdebatt om hur demokratierna har vuxit fram och hur de har förnyat sig. Detta är utgångspunkten när tio forskare undersöker ländernas samhällsutveckling under åren 1890–2020 i ett jämförande perspektiv. Den finsk-svenska forskargruppen analyserar utvecklingen av ländernas demokratier i ett spänningsfält mellan tre drivkrafter: de egna politiska kulturerna, geopolitikens förskjutningar och världsekonomins utveckling, som har drivits fram av teknologiska omvälvningar och förändringari den industriella arbetsfördelningen.

Ca 320 s., häftad, cirkapris 26 euro, utkommer i mars.
ISBN 978-951-583-422-5

 

ANNA MÖLLER-SIBELIUS
Dikt och ideologi

Gösta Ågrens, Lars Huldéns och Claes Anderssons 1960–1970-tals poesi

Boken tar upp en färgstark men förbisedd fas i den finlandssvenska poesins historia utifrån tre centrala författare under 1960- och 1970-talen. Ett viktigt tema är motsättningen mellan socialt engagemang och poesins genrekrav. I diktanalyserna belyses förortsliv, mentalvård, tv-program, kärnvapenhot, demonstrationståg och blasfemiska Jesus-dikter. Dessa ämnen krävde ett nytt formspråk och stimulerade till experiment och kommunikation med läsaren.

Utges i Sverige i samarbete med Appell Förlag. Ca 300 s., häftad, illustrerad, cirkapris 25 euro, utkommer i maj.
ISBN 978-951-583-424-9

 

Digital utgivning

Södergrans Samlade skrifter

Edith Södergrans Samlade skrifter blir fritt tillgängliga på nätet i maj 2018. Den digitala utgåvan är ett samarbete mellan SLS och Litteraturbanken, som gör böckerna tillgängliga för läsning, sökning och nedladdning på sin webbplats litteraturbanken.se. Den textkritiska utgåvan består av tre delar: Dikter och aforismer (1990), Brev (1996) och Kommentar till Edith Södergrans Dikter och aforismer. Varia (2016), tidigare utgivna av SLS i bokform. De kompletteras med ett urval viktiga böcker och artiklar om Södergran ur SLS utgivning som också publiceras på Litteraturbanken.

Läs mera digitalt på sls.fi > Utgivning > E-böcker

 

 

Skivor

Visor i Oravais med Ann-Marie Löfdahl  
Ett tjugotal visor som sjungits i Oravais i mer än hundra år.

FMI CD 31, cirkapris 15 euro