Kommande utgivning

 
SLS utgivning hösten 2017

 

Kari Tarkiainen
Moskoviten
Sverige och Ryssland 1478–1721

I länderna kring Östersjön har Ryssland ofta upplevts som ett hot, i äldre tid liksom i våra dagar. Moskoviten handlar om denna Rysslandssyn och dess bakgrund i de tidiga kontakterna mellan svenskar och ryssar. Vi får veta hur de två rikena växte fram, hur den kulturella och politiska klyftan mellan dem uppstod och hur man försökte överbrygga den. Nyckelfigurer i kontakterna, såsom svenska tolkar och diplomater eller ryska överlöpare, porträtteras också i boken.

Ca 500 s., inbunden, illustrerad,
cirkapris 38 euro, utkommer i december
ISBN 978-951-583-412-6

 

Låthäften

Sånger för alla
För ackompanjatören

Det populära och slutsålda låthäftet Sånger för alla ges ut i ny upplaga. Utkommer i slutet av året.

ISBN 979-0-706313-04-7

 

Skivor

Sven Runar Wiik och hans spelmanskamrater

LP-skivan (FMI LP 1) som utgavs 1980 utkommer nu på CD i serien Fokmusik från Finlands svenskbygder.