Kommande utgivning

 
SLS utgivning hösten 2017

 

Många krokar i långdansen
Finlandssvenska ordspråk och talesätt

Utg. Carola Ekrem

Här presenteras ett stort urval ordspråk och talesätt som delats in i ett fyrtiotal olika kategorier som ”Vår herre och djävulen” och ”Djuren i ordstäven”. Läsaren får också veta hur ett visst ordspråk använts på olika orter i Svenskfinland. Boken bygger på källmaterial ur SLS arkiv från ca 1880–2005. I kommentardelen beskrivs ordspråkens historia och utgåvan illustreras med teckningar av Bosse Österberg.

Ca 680 s., häftad. Cirkapris 28 €,
utkommer i augusti
ISBN 978-951-583-361-7

 

Historiska och litteraturhistoriska studier 92
Red. Jennica Thylin-Klaus & Anna Biström

Frågor kring nationalism och identitet är spår som följs i årets HLS, i artiklar kring Lars Huldéns dikt, finländsk högerextremism, kanonisk dialog mellan J.L. Runeberg och Juhani Aho, receptionen av Gunnar Björling och Karl H. Wiiks syn på det finländska inbördeskriget. Därtill finns artiklar
om Torsten Söderhjelm och hans närmaste krets i Florens samt postmodernism och parodi i romaner av Monika Fagerholm. I HLS ingår också essäer och Kjell Westös festtal från SLS årshögtid.

Ca 380 s., häftad, illustrerad, cirkapris
28 euro, utkommer i september
ISBN 978-951-583-403-4

 

Juha Bäckman, Jarno Koivumäki & Nikolai Marschan
Mannerheims adjutant
Minnen av O.R. Bäckman

Överste O.R. Bäckman tjänstgjorde som yngre adjutant för Gustaf Mannerheim 1942–1946. Bäckman behöll kontakten med Mannerheim även efter hans tid som president, och blev den förste intendenten för Mannerheimmuseet 1951–1966. På ett distingerat och respektfullt sätt berättar han om mannen bakom den offentliga bilden. Boken är rikt illustrerad och innehåller också material om Mannerheims släktbakgrund och liv.

Ca 200 s., inbunden, illustrerad,
cirkapris 34 euro, utkommer i september
ISBN 978-951-583-359-4

 

Bröderna von Wrights växter
Utg. Bertil Nordenstam

I början av 1990-talet gjorde botanikern och professorn Bertil Nordenstam en oväntad upptäckt på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. I det nordiska herbariet fann han 57 originalakvareller av konstnärsbröderna Magnus, Wilhelm och Ferdinand von Wright. De detaljrika växtbilderna publiceras nu för första gången, med inledning och tillhörande växtfakta.

Ca 150 s., inbunden, illustrerad,
cirkapris 38 euro, utkommer i oktober
ISBN 978-951-583-371-6


Zacharias Topelius
Naturens Bok och Boken om Vårt Land
Utg. Magnus Nylund under medverkan av Håkan Andersson, Pia Forssell & Henrik Knif

Zacharias Topelius Skrifter XVII

Topelius skolböcker Naturens Bok (1856) och Boken om Vårt Land (1875) och deras finska översättningar användes först i elementarskolorna och sedan i folkskolorna, långt in på 1900-talet. Boken om Vårt Land har utkommit i mer än 20 upplagor på svenska och omkring 60 på finska. Gud och fosterlandet är den värdegrund Topelius och folkskolan byggde på. Hans syn på medborgarnas rättigheter och skyldigheter är tidlös, och boken fick stor betydelse för den nationella självförståelsen.

Ca 600 s., inbunden, illustrerad,
cirkapris 34 euro, utkommer i oktober
ISBN 978-951-583-414-0

 

Zacharias Topelius
Föreläsningar i geografi och historia
Utg. Jens Grandell

Zacharias Topelius Skrifter XV

Topelius var professor i Finlands historia 1854–1875 och föreläste också om geografi. I de tidigare opublicerade föreläsningarna behandlar han landet och folket som ett odelbart helt och underbyggde så uppfattningen om Finland som en separat nation. De är skrivna på löpande prosa som ibland påminner om de historiska romanerna. Föreläsningarna publiceras enbart digitalt.

Publiceras på Topelius.fi i november 2017
ISBN 978-951-583-413-3

 

Kari Tarkiainen
Moskoviten
Sverige och Ryssland 1478–1721

I länderna kring Östersjön har Ryssland ofta upplevts som ett hot, i äldre tid liksom i våra dagar. Moskoviten handlar om denna Rysslandssyn och dess bakgrund i de tidiga kontakterna mellan svenskar och ryssar. Vi får veta hur de två rikena växte fram, hur den kulturella och politiska klyftan mellan dem uppstod och hur man försökte överbrygga den. Nyckelfigurer i kontakterna, såsom svenska tolkar och diplomater eller ryska överlöpare, porträtteras också i boken.

Ca 500 s., inbunden, illustrerad,
cirkapris 38 euro, utkommer i december
ISBN 978-951-583-412-6

 

Låthäften

Sånger för alla
För ackompanjatören

Det populära och slutsålda låthäftet Sånger för alla ges ut i ny upplaga.

ISBN 979-0-706313-04-7

 

Skivor

Sven Runar Wiik och hans spelmanskamrater

LP-skivan (FMI LP 1) som utgavs 1980 utkommer nu på CD i serien Fokmusik från Finlands svenskbygder.