Karin Sandell

Traditionsvetenskapliga nämndens forskare FM Karin Sandell (Åbo Akademi) skriver en doktorsavhandling i folkloristik om näthat mot det svenska i Finland. Syftet med avhandlingen är att studera hur näthat mot det svenska i Finland görs genom att fokusera på näthatet i sig, upplevelser av näthat och hur näthatet behandlas i media. Materialet består bland annat av direkta exempel på näthat i form av citat från internetforum, intervjuer med personer som utsatts för näthat och tidningsartiklar i ämnet.