Insamling

Svenska litteratursällskapet har ända sedan det grundades år 1885 dokumenterat och bevarat det finlandssvenska immateriella kulturarvet. SLS arkiv samlar in traditionsmaterial och historiskt material samt tar emot arkivhandlingar som donation. Genom att delta i arkivets insamling blir du delaktig i att skapa ett gemensamt svenskt kulturarv i Finland. Vårt insamlingsarbete tjänar såväl dagens som morgondagens forskning och ökar kunskapen om den svenska historien och kulturen i Finland. Materialet arkiveras i SLS arkiv och görs tillgängligt för forskare, studenter och allmänheten via vår kundtjänst och delvis på webben.

Arkivet dokumenterar samtiden och historien genom upprop, frågelistor, webbenkäter, inspelningar och fältarbete. Vi vill samla in material som belyser olika frågeställningar och dokumenterar det svenska immateriella kulturarvet. Exempel är muntlig tradition och minneskunskap, sociala sedvänjor, festsed och högtider, hantverk och kulturella uttryck. De senaste åren har insamlingarna handlat t.ex. om att fira födelsedag, om tur och tydor, sällskapsdjur, datorminnen, folkmusik och om hur man upplever sitt eget språk. Vissa teman är speciellt intressanta att dokumentera med jämna mellanrum. Hur vi bor och hur vi klär oss, vad vi äter, relationer inom släkt och familj är exempel på företeelser som kan studeras över tid. SLS arkiv samarbetar också med universitet och organisationer kring olika insamlingar och teman.