Information till mottagare av stipendium ur Holger Frykenstedts fond

Namnen på dem som beviljats stipendier offentliggörs i och med att sällskapet fattat beslut om utdelningen. Namnen publiceras också på sällskapets webbsidor.

SLS meddelar per post om beviljade stipendier. Rekvirera stipendiet genom att kontakta forskningsadministratör Kajsa Rytikoski per e-post eller telefon (kajsa.rytikoski@sls.fi, tfn 09 618 77 119 eller 044 332 28 81).

En redovisning över använd stipendium behöver inte göras, men den färdiga magistersavhandlingen inlämnas i elektronisk form till SLS, som lägger ut den på nätet.