Hyresbostäder

SLS hyr ut bostäder i centrala Helsingfors. Ansökan om hyreslägenhet lämnas in på nätet.

Förfrågningar kan riktas till bostad@sls.fi.

 1. Merparten av SLS bostäder är ettor (20–40 m2) och tvåor (37–76 m2) belägna på Runebergsgatan, Mechelingatan, Stora Robertsgatan, Mariegatan och Tredje linjen. Trerummare och större bostäder finns det endast ett fåtal av.
 2. Hyran per kvadratmeter varierar beroende på storlek och läge, men är omkring 18–23 euro/m2.
 3. Bostäderna är av basstandard.
 4. Eftersom bostäderna finns i äldre hus är det i allmänhet ont om skåp och garderober.
 5. I en del av husen uppbärs en separat vattenavgift.
 6. De flesta husen är kopplade till kabel-tv.
 7. Hyresgästen ansvarar själv för el- och gasavtal samt telefon- och internetanslutning.
 8. En månads hyresgaranti uppbärs av varje ny hyresgäst som säkerhet.
 1. Om relevanta uppgifter i din ansökan ändras ber vi dig utan dröjsmål meddela om dem per e-post till: bostad@sls.fi.
 2. Med sex månaders intervaller kommer vi per e-post att be dig bekräfta att din bostadsansökan fortfarande är aktuell.
 3. Om vi inte får någon bekräftelse inom två veckor är din ansökan inte längre i kraft. Ansökning som förnyas efter makulering behandlas som ny ansökan.
 1. Ansökningar som uppfyller grundkraven behandlas i den ordning de mottagits med beaktande av SLS egna behov.
 2. Ledigställd bostad erbjuds i allmänhet till flera sökande samtidigt.
 3. Om du tackar nej till ett lägenhetserbjudande som motsvarar dina kriterier, flyttas du ner i kön.

Författarbostäder

Diktarhemmet i Borgå. Foto: SLS/Janne Rentola

Diktarhemmet i Borgå uppfördes år 1765 i gamla stan. Diktarhemmet har, ända sedan det 1921 donerades till Finlands svenska författareförening av Mathilde och Holger Schildt, varit en hedersbostad för finlandssvenska författare.

I juni 2001 donerade Finlands svenska författareförening Diktarhemmet i Borgå till Svenska litteratursällskapet. En särskilt tillsatt kommitté fattar beslut om boenderätten. För närvarande bor författaren Ulla-Lena Lundberg i Diktarhemmet.

Författargården Abrams i Andkil, Vörå är uppförd kring sekelskiftet 1800. Gården testamenterades till Svenska litteratursällskapet av affärsidkaren Matilda Westin. År 1992 gjordes gården till ett hem för en svenskspråkig författare. Rätten att bo i Abramsgården beviljas på viss tid. För närvarande bor Mathias Nystrand i författargården.