Frågelista: Fotografering i förändring

Foto: Rafael Olin 1969. SLS/Rafael Olins fotosamling (ÖTA 112 18)

Insamlingen avslutades 31.8.2018

- - - -

Fotografier finns överallt. De allra flesta av oss bär konstant en kamera med sig, i mobiltelefonen, men så har det inte alltid varit och förändringen har varit snabb.

För att ta reda på hur fotograferingen förändrats och vad fotografering innebär i dag har SLS arkiv tillsammans med Lunds universitets folklivsarkiv och Amatörfotografklubben i Helsingfors sammanställt en frågelista om ämnet. Dela med dig av dina erfarenheter! Du kan följa frågelistans disposition eller svara fritt.

Sänd gärna med 1–3 foton som anknyter till ditt svar. Tala om fotografens namn, vad bilderna föreställer, var och när de är tagna. Digitala bilder bör vara i bästa möjliga kvalitet. Observera att vi inte returnerar några foton.

Frågelistans resultat presenteras hösten 2018. Svaren på frågelistan arkiveras vid SLS arkiv. Bland alla som svarar delar vi ut tre penningpris à 100 € och ett antal bokpris.

Så här deltar du i frågelistan

Det finns två alternativ för att svara:

  1. Besvara frågelistan på nätet. Då behöver du inte skicka in en skild samtyckesblankett.
  2. Sänd svaret tillsammans med en ifylld samtyckesblankett per post till Marika Rosenström, Svenska litteratursällskapet i Finland, PB 158, 00171 Helsingfors. Obs! Arkivet behöver en undertecknad samtyckesblankett för att ditt svar ska kunna arkiveras i SLS arkiv och göras tillgängligt för forskning.

FilSamtycke, blankett

Skriv ut, fyll i och skicka in blanketten tillsammans med ditt svar.

Om du har frågor, kontakta arkivarierna Marika Rosenström och Pia Uppgård (09 618 777, info@sls.fi).

PDF iconFotografering i förändring, infoblad